POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

zaterdag 5 maart 2011

Aantal ambtenarenpensioenen


Cijfers en verslag(je) in Het Laatste Nieuws, vandaag 5 maart 2011. Nochtans konden uit de vele cijfers die ik van minister Daerden mocht ontvangen, misschien nog andere conclusies worden gehaald. Bijvoorbeeld waarom het aantal rustpensioenen van ambtenaren in Vlaanderen ongeveer op een peil van 57,5% blijft, en dat in Wallonië stilaan aan het toenemen is: van 34% naar 34,22%?
Of waarom het aantal overlevingspensioenen in Vlaanderen ongeveer op een peil van 53,5% blijft hangen, en dat in Wallonië in verhouding heel hoog blijft: ongeveer 36-37%?

Opvallend is ook het gegeven dat van alle overlevingspensioenen waarvan de betaling werd geschorst tussen 2005 en 2009, ongeveer 40% in Wallonië werd uitbetaald, en dat het aantal rustpensioenen, waarvan de betaling werd verminderd in dezelfde periode, ongeveer 44% in Wallonië is gesitueerd, tegenover slechts 45% in Vlaanderen. Het aandeel is trouwens in stijgende lijn in Wallonië...
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: