POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 4 maart 2011

Vreemdelingen in gevangenissen in thuisland - N-VA ontdekt de problematiek

Niemand kan om het feit heen dat de gevangenissen in België totaal overbevolkt zijn, zoals verschillende media ook meldden. “Belgische gevangenissen barsten uit hun voegen”. Er zijn 8.311 plaatsen, maar er zijn ook meer dan 10.000 gedetineerden.
Een onhoudbare situatie, niet alleen voor de gevangenisbewakers maar ook voor de gedetineerden. In het verleden wezen wij al op de populariteit van een Vlaams Belang-voorstel, dat erin bestaat dat criminele vreemdelingen naar hun thuisland worden gestuurd om daar hun straf uit te zitten. Volgens een poll in Het Nieuwsblad van 09.05.2006 vond niet minder dan 97% van de Vlamingen dit een goede, efficiënte maatregel.Nu heeft collega Francken van N-VA het licht zien schijnen en de vreemdelingenproblematiek ontdekt. Sinds 2005 hebben volgens zijn gegevens slechts 96 hun straf in hun thuisland uitgezeten. Goed zo, collega Francken! Ware het niet natuurlijk dat ikzelf – en vele VB-collega’s met mij – hierover al jaren gerichte vragen stellen. Zo stelde ik minister De Clerck van Justitie op 10 november 2010 een mondelinge vraag naar het succes van de overnamecontracten en de ‘vooruitgang’ die hij had kunnen boeken.

Op deze mondelinge vraag gaf minister De Clerck dan al het volgende antwoord: “Sinds 1 januari 2005 tot op heden hebben op basis van het Europese Verdrag betreffende de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983, 212 buitenlandse gedetineerden een verzoek ingediend om hun celstraf in het land van oorsprong of verblijf uit te zitten. Daarvan zijn er in totaal 51 personen overgebracht. Het aanvullend protocol van 18 december 1997 bij het Overbrengingsverdrag van 21 maart 1983 is sinds 1 september 2005 van kracht. Op basis daarvan werden al 320 dossiers onderzocht, wat heeft geleid tot de overbrenging van finaal slechts 30 personen naar hun land van herkomst of nationaliteit. Verder werden twee Belgen uit Nederland gedwongen overgebracht. Kortom, het principe is heel duidelijk en heel mooi aanvaard in internationale verdragen, maar de praktische uitvoering blijft nog altijd

minimaal ten gevolge van de afwezigheid van wettelijk afdwingbare maatregelen”.Wedden dat minister De Clerck weinig zal toe te voegen hebben, collega Francken? Copy-paste noemen ze zoiets, zeker? Maar nog eens: hoe meer zielen het licht zien, hoe beter!

Geen opmerkingen: