POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 2 maart 2011

Plannen migratiewetgeving van de 'nieuwe rechtse meerderheid': volstrekt onvoldoende

Vorige week maakten de media melding van een verstrakking van de immigratiewetgeving. Zo zou de gezinshereniging – die in de loop der jaren is verworden tot het immigratiekanaal bij uitstek – worden aangescherpt. Aangezien de voorziene verstrenging slechts betrekking heeft op hooguit 10 procent van het totale aantal gezinsherenigingen, blijft de immigratiekraan in de praktijk gewoon openstaan. Net zoals enkele weken geleden met het aangekondigde einde van de beruchte ‘Snel Belg’-wet het geval was, gaat het ook deze keer om niets meer dan wat cosmetica, waartegen het Vlaams Belang onmiddellijk heeft gewaarschuwd. Mag ik u een aantal redenen aangeven waarom er nauwelijks iets zal veranderen aan de gezinshereniging en dus de wijzigingen volstrekt onvoldoende zijn?


- de gezinshereniging wordt niet afhankelijk gemaakt van het voldoen aan inburgeringscriteria en zelfs de verwijzing naar de - enkel in Vlaanderen geldende - inburgeringsplicht was er voor de MR te veel aan;

- De wachttijd van twee jaar uit het wetsvoorstel-Lanjri wordt teruggebracht tot één jaar en zal bovendien niet gelden als er reeds een huwelijk of partnerschap bestond voordat de gezinshereniger naar België kwam;

- De gezinshereniging met ongehuwde levenspartners (wettelijke samenwoning) blijft bestaan, terwijl de Europese Richtlijn inzake gezinshereniging daartoe geen verplichting bevat. Schijnsamenlevingscontracten blijven dus mogelijk;

- De bilaterale tewerkstellingsverdragen met landen als Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië, enz. (de landen waar de meeste familiemigranten vandaan komen) worden niet opgezegd of herzien, zodat de onderdanen van die landen aan de bijkomende voorwaarden (bv. de inkomenseis!) ontsnappen;

- Er blijft een uitzondering bestaan op het leeftijdsvereiste van 21 jaar van beide partners, in bepaalde gevallen kan aan gezinsvorming worden gedaan vanaf 18 jaar.

- Wie zelf in het kader van gezinshereniging als echtgenoot of partner naar België is gekomen, kan op zijn beurt (als er aan het huwelijk of partnerschap een einde komt) een nieuwe echtgenoot of partner laten overkomen. Er geldt m.a.w. nog steeds geen cascadeverbod;

- Wie een echtgenoot of partner laat overkomen, mag nu ook zijn inkomen betrekken uit werkloosheidsuitkeringen;

- Ook in België verblijvende buitenlandse studenten kunnen nog steeds aan gezinshereniging doen, terwijl het toch de bedoeling zou moeten zijn dat zij na afronding van hun studies terugkeren naar het land van herkomst.Geen opmerkingen: