POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 25 maart 2011

Schaf huiswerk in Brussel af

Ik heb het vroeger nog geschreven: wij zijn in Europa bezig met ons dood te ‘non-discrimineren’ – verontschuldigt u mij voor het woordgebruik! Als we merken dat er iets te lastig wordt voor een bepaalde categorie mensen, dan zijn we al zover gekomen dat wij niet eens meer bijkomende inspanningen durven vragen, neen: we verlagen gewoon onze normen. Want ‘De Andere’ mag zich toch vooral niet gediscrimineerd voelen, nietwaar?
Een vuistdik rapport. Waarin wordt aangetoond dat de thuistaal van het kind belangrijk is voor de slaagkansen in het onderwijs. “Een grote groep leerlingen uit het hoofdstedelijke Nederlandstalige onderwijs in Brussel spreekt thuis geen Nederlands en heeft een moeder die geen diploma secundair onderwijs heeft. Door die zwakkere thuisbegeleiding dreigt 60% van de Brusselse schoolkinderen achterstand op te lopen”.
De oplossing is in elk geval een primeur voor België, en er valt te vrezen dat het buitenland ons opnieuw zal benijden om onze geniale voorzetten. Want wat is de oplossing? Straft de ‘gewone’ ouders en de kinderen uit ‘gewone’, autochtone gezinnen. Verlaag de normen, dat is de oplossing. Schaf dus bijvoorbeeld het huiswerk af. Het zal uw kind maar wezen…

Geen opmerkingen: