POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 29 maart 2011

Steeds meer Belgische pensioenen uitbetaald aan pensioengerechtigden van buitenlandse nationaliteit

Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Pensioenen en Grote Steden, Michel Daerden (PS), blijkt dat het aantal pensioengerechtigden van buitenlandse nationaliteit dat een pensioen uitbetaald krijgt van de Rijksdienst voor Pensioenen sterker stijgt dan het aantal Belgen, die een pensioenuitkering krijgen. Terwijl het aantal pensioengerechtigden van 2005 tot 2009 met 2,8% steeg (van 1.518.825 naar 1.558.251), steeg het aantal met een buitenlandse nationaliteit met 4% in dezelfde periode – van 217.460 naar 227.203.
Ook per gewest zijn er opvallende verschillen. In 2005 bedroeg het aandeel pensioengerechtigden met een buitenlandse nationaliteit in het Vlaams Gewest 2%, een aandeel dat ook in 2009 nog steeds 2% bedraagt. Voor het Waals Gewest bedroeg het aandeel pensioengerechtigden met een buitenlandse nationaliteit, betaald door de RVP, 8,8%, in 2009 steeg dat aandeel tot 9%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tenslotte steeg het aandeel in 2005 van 11% naar 12% in 2009.
Ook opmerkelijk, vind ik toch, zijn de verschillen inzake pensioenen werknemers en zelfstandigen en inzake overheidspensioenen. Inzake pensioenen uitbetaald door de RVP bedroeg het aandeel van het Vlaams Gewest hierin 59,9% (2005) tot 61,2% (2009), terwijl het aandeel in de overheidspensioenen 57,8 (2005) tot 58,5% bedroeg.
Uitbetalingen door RVP aan pensioengerechtigden in het Waals Gewest: in 2005 31,5%, in 2009 30,8%. Wat de pensioengerechtigden in de overheidssector betreft, zat het aandeel onveranderlijk op 34,5%.

2 opmerkingen:

Bart zei

Waarom ook niet uitleggen, dat Vlaanderen vorig jaar 500 Miljoen euro van Wallonie en Brussel heeft gekregen om de pensionen te betalen ( cfr. NBB ) ?
Niet relevant, misschien ?

PETER LOGGHE zei

Ja, willen we de miljoenen misschien eens naast elkaar leggen, Bart? Misschien moeten we bij zoveel discussies toch maar beter uit elkaar gaan? Of is het weer van "werkt en zwijgt"?