POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 28 februari 2011

Vlaams Belang in actie tijdens gemeenteraad in Roeselare

Sceptici van het Vlaams Belang werpen ons wel eens voor de voeten dat wij een “overbodige” partij zijn, dat wij “enkel aan de zijlijn staan te roepen” terwijl de andere partijen het beleid moeten uitvoeren en dus een gemakkelijke, al te gemakkelijke schietschijf zouden zijn.
Toch volstaat het de gemeenteraad bij te wonen, daar waar een werkende Vlaams Belang-fractie op de banken zit, om te merken dat het verhaaltje niet klopt. Het Vlaams Belang maakt wel degelijk het verschil, zoals ik – opnieuw tot mijn grote vreugde, mag ik wel zeggen – ervaren heb tijdens de jongste gemeenteraad, die van maandag 21 februari.Verschillende Vlaamse verenigingen dringen al jaren aan op een lokaal beleid met méér Vlaamse accenten, met méér nadruk op onze Vlaams-Nederlandstalige identiteit. Zo hoopten velen dat de nieuwe bibliotheek op de KBC-site de naam Albrecht Rodenbach zou krijgen. De Vlaamse studentenleider en bevlogen romantische dichter heeft zowat de aanzet gegeven tot het ontluiken van de Vlaamse studentenbewegingen en dus van de ganse Vlaamse beweging. Zijn geboortehuis stond trouwens op de plaats waar nu de nieuwe bib zou komen. Dan toch maar de nietszeggende naam ‘Bib plus’? Ik kwam tussen op de gemeenteraad, en schepen Kris Declercq gaf de indruk de argumentatie te volgen. De opening van de bibliotheek in de loop van 2012 zou dan toch onder de naam van Albrecht Rodenbach gebeuren.Collega Filip Deforche kaartte een veel fundamenteler probleem aan, dat van de veiligheid in de nieuwe lokettenzaal. Ze mag dan al mooi, uitnodigend, fris en aangenaam ogen, een groot veiligheidsgevoel voor het personeel gaat er toch niet van uit, aldus Filip. Vooral die dienst, waar vreemdelingen bijvoorbeeld documenten moeten krijgen – of juist niet krijgen – kan voor problemen zorgen, zoals het incident met een afgewezen Afghaan onlangs bewees. Verschillende politieagenten moesten opgeroepen worden, het spande wel even. Collega Filip drong aan op maatregelen, een stil alarm, bijkomende opleiding voor het personeel en een herevaluatie van de veiligheidstoestand. Groen!-raadslid Bouckenooghe riep woedend uit dat “dit puur suggestieve en racistische taal” was, waarbij de andere gemeenteraadsleden luidop applaudisseerden. Maar het is nu eenmaal zéér gemakkelijk, zéér braaf ook om politiek correcte praat te koppelen aan moraliteit, en daarvan gebruik te maken om de kop in het zand te steken en de feiten niet te willen zien, zoals ze zich voordoen. WIJ zullen de feiten in elk geval blijven benoemen, of de meerderheid – en we rekenen daar Groen! voor alle gemak even bij – dat nu leuk vindt of niet.

Geen opmerkingen: