POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 28 maart 2011

Wat in de pers komt en wat eigenlijk de strekking van een schriftelijke vraag en het antwoord van de minister hierop was…

Spijtig dat men in de Belgische pers soms vrij spectaculaire berichten aantreft, die men bij nader toezien echter moet nuanceren, vooral omdat bijvoorbeeld bepaalde (cruciale) informatie weggelaten werd of slechts vervormd teruggegeven.

Neem nu volgend bericht uit de internetpagina van Gazet van Antwerpen op 26/03 “In ons land worden steeds minder banken overvallen. Dat blijkt uit een antwoord van uittredend minister van Binnenlandse ZakenAnnemie Turtelboom (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang).
In 2006 werden 130 bankovervallen vastgesteld. Drie jaar later daalde dat aantal tot 89. In het eerste semester van 2010 ging het om 46 feiten.
Van de 130 bankovervallen in 2006 was 68,4 procent 'succesvol'. In 2009 deden de boeven het iets beter: 76,4 procent.
In de periode 2006-2009 daalde het aantal overvallen in Wallonië (van 62 tot 34) en in Vlaanderen (van 32 tot 21), maar in Brussel was dat niet het geval (van 25 tot 34)”. Tot daar het bericht.
Terwijl het juiste bericht eigenlijk volgende informatie zou moeten bevatten: “ Uit cijfergegevens die ik bij de minister van Binnnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD) opvroeg, blijkt dat het aantal bankovervallen in België lichtjes daalt over een periode van 2005 tot en met 2009, maar vooral opvallend zijn de hoge cijfers in Wallonië.
Op een totaal van 112 bankovervallen in 2005 telde men er 60 (geslaagde en pogingen tot) in Wallonië – een aandeel van 53% - terwijl het er in Vlaanderen slechts 35 waren – of een aandeel van 23%. In 2009 waren er nog 89 geregistreerde bankovervallen, een lichte daling dus. In Wallonië daalde het aandeel weliswaar tot 40%, 35 bankovervallen in totaal, maar dit aantal lag in Vlaanderen in absolute cijfers nog steeds gevoelig lager: 21 in totaal.
Vooral het aantal geslaagde bankovervallen ligt in Wallonië gevoelig hoger, en blijft gevoelig hoger liggen: 42 in 2005 (Vlaanderen: 26), tegenover 29 in 2009 (Vlaanderen: 13). Betreffende de buit moest de minister vaststellen dat er geen gecentraliseerde cijfers beschikbaar waren”.
Dezelfde informatie, de ene keer zonder communautaire insteek, de andere keer mét (belangrijke) communautaire insteek.

Geen opmerkingen: