POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 maart 2011

De pers en leefloners


Dit is wat in Het Laatste Nieuws verscheen. Nochtans vielen er bij de cijfergegevens van Staatssecretaris Courard wel meer kanttekeningen te maken.
Posted by Picasa

Mijn bericht zag er in feite als volgt uit:

Gisteren werd het feit gemeld dat het aantal leefloners op een jaar tijd verminderd zou zijn. Uit de cijfers die Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) van staatssecretaris Ph. Courard (PS) mocht ontvangen, blijkt dit ook: in 2010 waren er maar 148.606 leefloners ten opzichte van 154.002 in 2009. Als men het aantal leefloners van 2005 tot en met 2010 vergelijkt, dan merkt men echter een stijging van 16,5%, van 127.553 tot 148.606.
Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) wilde van de staatssecretaris vooral de evolutie kennen van het aantal leefloners dat in de loop van de jaren aan het werk gaat. De staatssecretaris moest toegeven dat het momenteel moeilijk was om de efficiëntie te meten van tewerkstellingsmaatregelen voor OCMW-cliënten. Wel kon hij meedelen dat zijn administratie momenteel bezig is een opvolgingsinstrument op te maken, dat in de komende maanden wordt vervolgd.
Ook de regionale opsplitsing van de cijfergegevens waren opmerkelijk: In 2005 bedroeg het aandeel van de leefloners in het Vlaamse Gewest 40.439 of ongeveer 32%. Het aandeel van de leefloners in het Waalse Gewest bedroeg 42,5%, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 25%. Het aandeel van de leefloners in het Waalse Gewest in 2010 is gestegen tot 44% (!) van het totaal aantal, het aandeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ging iets boven 25%, terwijl het aandeel van de leefloners in het Vlaamse Gewest onder de grens van 30% zakt.

Geen opmerkingen: