POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 15 maart 2011

Ommekeer mag niet langer uitgesteld worden - Het IEA-rapport

De aanbevelingen van het IEA gaan helemaal in de richting van de analyse die het Vlaams Belang al jarenlang maakt, met name dat de beslissing van de paars-groene regering om uit de kernenergie te stappen een noodlottige beslissing was en de bedrijven en de burgers met de hoogste energieprijzen van Europa heeft opgezadeld. Niet alleen zal het wegvallen van de kerncentrales leiden tot nog veel hogere prijzen, bovendien zal de toenemende afhankelijkheid van stroom uit het buitenland leiden tot enorme risico’s voor onze energie-intensieve economie. Zeer terecht klaagt het IEA tevens de versnippering van bevoegdheden aan en de incoherentie en inefficiëntie die daarmee gepaard gaan.

Het is dan ook de hoogste tijd dat komaf wordt gemaakt met de leugens van groenen en socialisten, die tot op vandaag blijven beweren dat het verbruik de komende jaren zou dalen en dat er voldoende stroomproductie verzekerd kan worden via hernieuwbare en fossiele bronnen.  Deze dogma’s zijn in het IEA-rapport voorgoed onderuit gehaald. Er moet nu zo snel mogelijk voor een krachtige ommekeer gezorgd worden. Het Vlaams Belang herhaalde in een persbericht vorige week zijn eisen:

1.Er moet onmiddellijk een einde komen aan de onoverzichtelijke bevoegdheidsverdeling inzake energie. Die leidt immers tot paraplupolitiek en onverantwoordelijkheid. Alle energiebevoegdheden, met inbegrip van de nucleaire, moeten meteen wég van het Belgisch niveau en dienen integraal bij de gewesten te worden ondergebracht.

2. Het akkoord met Suez inzake de verlate kernuitstap tegen 2025 moet opengebroken worden. Het scenario van de kernuitstap moet definitief verlaten worden. In plaats daarvan moet een verzekerde nucleaire productie tot minstens 2050 voorzien worden. Daar moet een veel hogere bijdrage tegenover staan dan de schamele 245 miljoen van Suez vandaag.

3. Vlaanderen mag in afwachting daarvan niet aan de kant blijven staan maar moet integendeel zelf de concurrentie op gang trekken. Daarom pleit het Vlaams Belang nogmaals voor de onmiddellijke oprichting van een volwaardig Vlaams energiebedrijf, dat zowel investeert in nieuwe nucleaire centrales als in hernieuwbare energie. 

4. Er moet zeer dringend werk worden gemaakt van de modernisering van het hoogspanningsnet met inbegrip van de aanleg van een hoogspanningslijn richting Duitsland. Enkel op die manier kan de concurrentie echt spelen en kan de afhankelijkheid van Frankrijk eindelijk worden tegengegaan.

Vindt u dit een redelijk standpunt, beste lezer? U heeft deze persmededeling natuurlijk nergens gelezen! 

Geen opmerkingen: