POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 27 mei 2009

Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien

Ondanks het feit dat men ons blijft voorhouden dat « alles goed gaat », blijkt uit cijfers van de specialist in kredietmanagment Intrum Justitia dat het aantal mensen met structureel financiële problemen toeneemt. Ik stelde hierover gerichte vragen aan staatssecretaris Jean-Marc Delizée (staatssecretaris van Armoedebestrijding) en kreeg volgende cijfers door, die inderdaad wijzen op een toename van het aantal problemen.

Het aantal particulieren met een achterstallige terugbetaling bedroeg in 2006 337.755, terwijl dat cijfer in 2008 al 344.072 eenheden bedroeg. Het aantal particulieren met meer dan 2 achterstallige facturen steeg navenant in die jaren. In 2006 waren er 69.693 particulieren, in 2008 al 72.913.

Ook het gemiddeld geleend bedrag stijgt, wat erop wijst dat de burgers ook meer en hogere bedragen lenen. Sommen die – met interest, men vergeet het wel eens – moeten terugbetaald worden.

Een communautair kantje aan deze achterstallige terugbetaling? Natuurlijk, zoals alles in dit land kan men ook hier een communautair kantje vinden, zonder al te lang te moeten zoeken trouwens. De 344.072 particulieren die in 2008 met een achterstallige terugbetaling werden geconfronteerd, zijn op volgende manier ‘regionaal gespreid’:

- Vlaanderen 135.705 particulieren (39,44%)
- Waals Gewest: 155.973 (45,33%)
- Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 40.881 (12%)
- En buitenland (welwel): 11.513 (3,3%)


Toen ik de vraag stelde naar cijfers inzake schuldbemiddeling per gewest, kreeg ik als antwoord dat er wel databanken bestaan, maar dat ze niet systematisch worden aangevuld. “Het is dan ook niet mogelijk op een antwoord te geven op deze vraag”, aldus de staatssecretaris. Heeft men ook hier iets te verbergen, misschien?