POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 mei 2009

Minder woningbranden in Vlaanderen

Brandt het minder in Vlaanderen? Ligt het aan de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen? Ligt het aan de isolatie of aan allerlei Vlaamse preventiemaatregelen? Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken De Padt op mijn schriftelijke vraag leer ik in elk geval dat het aantal woningbranden in Vlaanderen in absolute cijfers gevoelig lager ligt dan de Franstalige cijfers. Ondanks het feit dat er méér woningen in Vlaanderen staan en ondanks het feit dat de woningen ook veel dichter bij elkaar staan, wat het brandrisico – zoals elke verzekeringsinspecteur u zal kunnen aantonen – gevoelig verhoogt.

Uit de cijfers van minister De Padt bijvoorbeeld blijkt dat er in 2005 in het Waalse Gewest niet minder dan 13.031 woningbranden waren, terwijl dat er voor Vlaanderen slechts 10.898 waren. Een loutere toevalligheid? Neen, want uit cijfers van de voorgaande cijfers blijkt dezelfde tendens: in 2004 bijvoorbeeld telde het Waalse Gewest 12.262 woningbranden, het Vlaams Gewest ‘slechts’ 10.026.

Nog een interessant gegeven: sinds 2004 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen enkel cijfermateriaal meer inzake woningbrand. De minister “belooft” beterschap, want het Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid, dat onlangs werd opgericht, zou bezig zijn aan de implementatie van een verzamel- en verwerkingssysteem voor statistische gegevens voor de brandweerdiensten. Voilà, dan zijn we toch weer op de goede weg, zeker?