POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 20 mei 2009

België aan het eind van haar latijn?

Wil België uit de economische malaise weg geraken – malaise die Eerste Minister Van Rompuy in de Commissie Binnenlandse Zaken van 13 mei l.l. met harde cijfers nog eens bevestigde – dan zal het, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zwaar actie moeten ondernemen. Op het lijstje, aldus Het Laatste Nieuws (14.05.2009) staan veel dringende maatregelen, zoals de BTW verhogen, de accijnzen verhogen, belastingen op huiseigenaars verhogen, enzovoort.

Enkele dagen geleden echter had de OESO in haar rapport over de loonwig – het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en de nettolonen van de werknemer – België berispt omdat de loonweg nergens groter is dan in België. “Het is een van de rangschikkingen waarin België zich steevast in de top 5 nestelt”, aldus een verslag in De Standaard (13.05.2009). De loonwig, die gemiddeld volgens berekeningen van de OESO op 37,4% uitkomt, ligt in België op 56% (en voor alle duidelijkheid: wij hebben het hier over alleenstaande werknemers). Het hoogste cijfer van de wereld.

Enkele maanden geleden had diezelfde OESO al berekend dat wij tot de 3 zwaarst belaste landen ter wereld behoren. Alleen Zweden en Denemarken gaan ons in deze nog (nipt) voor.

Met andere woorden: de ruimte voor belastingverhoging wordt zeer klein.

En Vlaanderen in dit ganse verhaal? Doet Vlaanderen het zoveel beter? Probleem is in elk geval dat Vlaanderen in het Belgische carcan gevangen zit, en dat alle Vlaamse inspanningen natuurlijk voor een deel ‘Belgisch opgesoupeerd worden’. Want ook bij ons staat het economisch weerbericht op zware storm. In Gazet van Antwerpen (12.05.2009) kon men een havenrapport inkijken, waaruit bleek dat de overslag in Vlaamse havens tijdens het eerste kwartaal met niet minder dan 18,6% is afgenomen. De recentste maanden zouden zelfs nog slechter zijn. Berichten hebben het over een achteruitgang van 25 tot 48%!

België werkt niet meer. Laat ons daarom Vlaanderen economisch verder uitbouwen zodat tenminste ons vaderland gewapend is tegen de zware uitdagingen die op ons (zullen) blijven afkomen.