POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 22 april 2008

Wanneer valt in België het doek?

De mondiale kredietcrisis grijpt verder om zich heen, meldt de zakenkrant De Tijd (17.04.2008). Zo zag de 3de grootste Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase zijn winst in het eerste kwartaal van 2008 met zomaar eventjes 50% zakken tegenover vorig jaar. Twee andere grote banken zouden dezelfde richting uitgaan. “Wachovia, de 4de bank van de VSA, meldde eerder deze week al een verlies over het eerste kwartaal”. Alle grote Amerikaanse banken blijken aan te kijken tegen zware verliezen.

De oorzaken van deze reusachtige verliezen zijn de rode cijfers bij de Morganbank en die verliezen zijn dan weer te verklaren door de kredietcrisis. Dat de gevolgen zwaarder zijn, dan eerst ingeschat blijkt ook uit een mededeling van de G7 (Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS), die de banken wereldwijd nog 100 dagen de tijd geven om informatie te bezorgen over hun potentieel verlies als gevolg van de crisis rond de subprimekredieten. De G7 nemen zich ook voor om maatregelen te nemen, maatregelen op het vlak van risicobeheer en maatregelen om het niveau van de eigen fondsen bij de banken te verhogen.

“De gouverneurs van de centrale banken van de G7 geven in hun slotverklaring toe dat ze de omvang van de crisis ten onrechte hebben geminimaliseerd”.

Als je dit besluit leest, dan denk je toch: nu moet de Belgische overheid toch ook in actie komen? Maar hier te lande verneem je slechts heel zelden iets over de negatieve gevolgen van de kredietcrisis voor de Belgische banken. Maakt men zich op regeringsvlak wel voldoende zorgen? De 3de hoogste belastingdruk ter wereld. Inflatiecijfers om ‘u’ tegen te zeggen. Sterk verminderde koopkracht bij de mensen, dus minder aankopen. Energieprijzen en prijzen voor primaire levensbehoeften die de pan uitrijzen. En de zorgwekkende toestand van de overheidsfinanciën om het plaatje volledig te maken. Wanneer valt het doek definitief?

Geen opmerkingen: