POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 11 april 2008

De repressie duurt voort...

België wil zijn huid duur verkopen, zo blijkt. Gisteren maakte de voorzitter van het Europees Parlement bekend dat de Belgische minister van Justitie Jo Vandeurzen met spoed vraagt de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Europees Parlementslid Frank Vanhecke, ten einde hem te kunnen vervolgen op basis van de racismewet. U weet wel: de wet die de rest van de wereld ons benijdt, de wet die het opiniedelict in België invoerde, met als enige bedoeling om het Vlaams Belang te stoppen.

Heeft Frank zich dan schuldig gemaakt aan enige racistische daad misschien? Helemaal niet. Aanleiding is een klacht die werd ingediend door SP.A-burgemeester Freddy Willockx tegen een uitgave van Vlaams Belang Sint-Niklaas. De feiten dateren van april 2005. In dat lokaal blad stond een kort artikel over een geval van vandalisme, waarin gesteld werd dat de daders allochtonen waren. Toen die stelling werd tegengesproken door de burgemeester (de daders waren minderjarigen zodat de identiteit niet werd vrijgegeven en ook niet controleerbaar is), verspreidde het Vlaams Belang onmiddellijk een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad.

Racisme? Daden van racisme? Frank Vanhecke was op geen enkele manier rechtstreeks betrokken, stellen voorzitter Bruno Valkeniers en woordvoerder Joris Van Hauthem in een persmededeling. Het zal veel Europese politici ongetwijfeld interesseren hoe de Belgische Justitie flaters aaneenschakelt, maar tezelfdertijd wel massale middelen inzet om Vlaams-nationale politici te vervolgen.

Er zit natuurlijk een communautair kantje aan het verhaal: Het is namelijk zonneklaar dat de Belgische staat zich van een in wezen futiel dossier wil bedienen om een kopman van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij aan te pakken. Dit dossier werd trouwens met inzet van heel veel overheidsmiddelen voorbereid door PS-minister Laurette Onkelinx, en wordt nu loyaal uitgevoerd door de CD&V'er Vandeurzen. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang onverkort achter Frank Vanhecke blijft staan en deze schandelijke poging tot politieke afrekening met alle politieke en wettelijke middelen zal bekampen.
België is een taai beestje. En katten in het nauw maken rare en soms gevaarlijke sprongen. Nog een reden temeer om dit land, dat nooit ons vaderland zal kunnen zijn, zo snel mogelijk tot een deel van de geschiedenis te maken.

Geen opmerkingen: