POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 9 april 2008

Iedereen moet zich aanpassen

Dat de radicale islam niet alleen in België voor ernstige problemen zorgt, weet eenieder die zich een klein beetje voor de buitenlandse politiek interesseert. Het recentste bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Duitsland, illustreerde de gespannen verhoudingen tussen de (radicale) islam en Europa. Hij riep er op een massabijeenkomst de Turken in Duitsland op zich vooral niet te assimileren en Turks te blijven.

Het Westen, en Europa in het bijzonder, blinken meestal uit in een ‘mossel-noch-vis’-aanpak van de islam. Van de imams en de islamieten in ons land bijvoorbeeld wordt gevraagd dat ze de wetten van dit land kennen en naleven, ze moeten zich houden aan de grondwet en ze moeten de scheiding van kerk en staat aanvaarden. Maar voor de rest mogen ze hun eigen gebruiken, hun eigen gewoonten, hun identiteit ten volle behouden, wat zeg ik, ze mogen en kunnen die ten volle beleven en ze worden er nog voor gesubsidieerd ook.

Hier en daar hoor je zelfs stemmen opgaan die pleiten voor het toelaten van de Sharia-wetten in onze samenleving, al is het maar om op die manier allerlei zaken tussen allochtonen in hun eigen rechtssysteem te behandelen.

Aan de andere kant van de wereld, in Australië, geloven ze in een heldere en klare aanpak. De Australische regering verzet zich tegen toepassing van de Sharia in Australië, met als duidelijke boodschap dat wie zich in Australië komt vestigen, zich te gedragen heeft naar de Australische wetten. Punt. Zo gaf een leidinggevende figuur in de Australische regering – tijdens een ceremonie met moslimleiders – in verdekte termen te kennen dat sommige radicale geestelijken zou kunnen worden gevraagd het land te verlaten, indien zij niet accepteren dat Australië een seculaire staat is en zijn wetten door een parlement werden gestemd. "Indien deze niet uw waarden zijn, indien u een land wil dat de Shari-wet, of een theocratische staat heeft, dan is Australië niets voor u", zei hij op de Nationale Televisie. Gevraagd of hij bedoelde dat radicale geestelijken gedwongen zouden worden te vertrekken, zei hij dat, diegenen met dubbel staatsburgerschap mogelijk zou kunnen worden gevraagd naar het andere land uit te wijken .
De minister van onderwijs op zijn beurt vertelde later aan reporters dat moslims die de plaatselijke waarden niet willen aannemen zouden moeten verdwijnen. "Eigenlijk zijn dit mensen die geen Australiër willen zijn en die niet willen leven volgens de Australische waarden of deze begrijpen, wel dan, kunnen deze beter het land verlaten", zei hij. En hij besloot: "Het idee van een Australië om een multi-culturele gemeenschap te zijn, heeft enkel gediend om onze soevereiniteit en onze nationale identiteit te verdunnen. En als Australiërs hebben wij onze eigen cultuur, onze eigen maatschappij, onze eigen taal en onze eigen levensstijl".

Geen opmerkingen: