POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 10 april 2008

Staatskas leeg en fiscale druk 3de hoogste ter wereld..

Volgens de goed ingelichte De Tijd (09.04.2008) dreigt er al een eerste begrotingsontsporing. “Het kastekort van de federale overheid is in het eerste kwartaal met 1,9 miljard euro gestegen, terwijl het juist zou moeten dalen. Dat betekent dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de begroting weer op het goede spoor te zijn”.

De ontsporing zou vooral te wijten zijn aan tegenvallende inkomsten, inkomsten dus die veel lager liggen dan oorspronkelijk begroot (typisch voor paars, maar blijkbaar een kwaal die naadloos verder gezet wordt in deze ‘regering’). De begroting heeft deze regering gebaseerd op een economische groei van 1,9 terwijl experts blijven volhouden dat de échte economische groei veel magerder zou uitvallen. De experts hebben gelijk gekregen – maar merkwaardig is toch dat ook CD&V, die vroeger met wat spottende meewarigheid neerkeek op het geknoei van paars, nu zelf blijkbaar “vergeet” rekening te houden met bijvoorbeeld rapporten van het IMF. De economische krant voegt er veelbetekenend aan toe: “Niemand (in de regering) ontkent dat er een fundamenteel probleem is”.

Het tekort dreigt dus groot te zijn, veel groter dan oorspronkelijk begroot. Elke normale mens ziet dan twee mogelijkheden:
- ofwel moet men de uitgaven verminderen
- ofwel moet men de inkomsten doen stijgen.

Wat een mogelijke stijging van de inkomsten betreft, kan men vandaag in dezelfde De Tijd lezen dat België – althans volgens een bericht op de webstek van het Amerikaanse zakenblad Forbes – op de 3de plaats staat wat de rangschikking van de hoogste belastingsdruk ter wereld. Voor ons komen alleen nog Frankrijk en Nederland. De lijst rangschikt landen op basis van de belastingsdruk. De optelsom zeg maar van de hoogste percentages van de vennootschaps- en personenbelasting, de belasting op de grote fortuinen, de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers en het hoogste BTW-tarief. En zoals geweten wil deze regering blijkbaar de BTW op nieuwbouw naar 21% brengen….Waar gaat dit allemaal eindigen?

Geen opmerkingen: