POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 april 2008

Mensen zijn 'rechtser' dan gedacht.

Wij van het Vlaams Belang gaan wel eens door voor ‘aartsconservatieven’, ‘verzuurden’ en ‘fossielen’. Hoewel geen zinnig mens hieraan nog geloof hecht, is dit toch een beeld dat – althans in de perceptie van een bepaalde pers – is blijven hangen.

Daarom is de grote enquête van P-Magazine (22.04.2008) zo belangrijk: Deze omvraag inzake waarden en normen toont namelijk aan dat onze partij politieke standpunten verdedigt die in de Vlaamse samenleving ‘mainstream’ zijn, dat ze dus gedeeld worden door een ruime meerderheid van de Vlaamse bevolking. Nu behoort P-Magazine niet tot het bundeltje tijdschriften waar ik mij elke week door worstel, maar voor dit nummer maak ik graag een uitzondering.

De resultaten van de enquête – die na te lezen zijn in het nummer van 22 april – stemmen ons hoopvol om twee redenen:

a. Op verschillende maatschappelijke vlakken lijken de meeste Vlamingen er nog altijd zeer gezond-rechtse standpunten op na te houden. Inzake verbod van drugs zijn tussen 65 en 80% van de ondervraagden voor een totaal verbod, of het nu gaan om hallucinerende paddenstoelen, cocaïne of heroïne. Niet minder dan 46% van ondervraagden wil de monarchie gewoon afschaffen, wat nog eens bewijst dat de n.v. België zijn laatste troeven, de emotionele verbondenheid met allerlei Belgische instellingen, aan het verliezen is. Ongeveer 61% van de mensen heeft schrik voor een groeiende islamisering van onze maatschappij en 20% wil de multiculturele samenleving terugschroeven – 45% vindt ze ‘onvermijdelijk’, wat niet wil zeggen dat ze voor een uitbreiding van de multiculturele samenleving zijn. Ongeveer 50% van de ondervraagden wil nieuwe migranten alleen toelaten als ze in levensgevaar in eigen land verkeren (wat neerkomt op het voorheen gebruikte asielrecht). Er is met andere woorden geen maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een nieuwe, al dan niet economische, migratie, er is geen maatschappelijk draagvlak voor een nieuwe regularisering van illegalen.
b. Nog verheugender is de vaststelling dat de ondervraging gebeurde onder tieners, twintigers en dertigers. Inderdaad, dit zijn onze kiezers van morgen.


Voor wie de resultaten zelf nog eens wil nalezen: www.p-magazine.com

Geen opmerkingen: