POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 23 april 2008

Enkele reacties op de blunder van Justitie

Het bericht eerder deze week en eind vorige week dat Justitie enkele jonge allochtone criminelen zonder verdere commentaar heeft laten lopen, heeft enorm veel kwaad bloed gezet. De criminelen werd gevat nadat ze op enkele politiecombi’s hadden geschoten, u zal het zich herinneren.

Zo merkt een lezer op: “Jongeren beschieten de politie, duwen agenten omver in het tumult, en als enkele jongeren worden opgepakt, eisen hun vrienden aan het politiebureau hun vrijlating. Een parketmagistraat vindt dat er geen reden is om ze langer vast te houden. Maar durf het niet aan om op de straat te spuwen of over te geven, of je wordt gestraft”.

“Agenten zijn opgeleid om de openbare orde te handhaven. Maar als het parket beslist om deze misdadigers niet te straffen, wat belet hen het morgen opnieuw te proberen?”, vraag een andere lezer zich af”, aldus een andere lezer. Of nog een andere lezer: “Waarom niet even streng zijn als in hun land van herkomst? Dan zouden de allochtone jongeren die hier de wet willen dicteren, wel minder van hun neus maken. Nu worden ze hier nog teveel in de watten gelegd”.

Als Justitie inderdaad niet heel snel het geweer van schouder verandert, dan zou de waardering die veel burgers nog hebben over de Justitie, wel eens volledig kunnen verdwijnen. En als er geen vertrouwen meer is van de burger in politie en Justitie inzake zijn veiligheid, welke opties heeft hij dan nog? Ik hoop dat men zich terdege bewust is van het feit dat Justitie met dynamiet aan het spelen is.

Geen opmerkingen: