POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 april 2008

CGKR en Vlaams Belang: zelfde cijfers!

De huidige en de vorige bewindvoerders bleven het jarenlang herhalen: het Vlaams Belang had het verkeerd voor met haar “invasie van migranten”, en trouwens, officieel was er officieel een migrantenstop van kracht in ons land sinds 1974. Nu blijkt uit krantenberichten dat deze migratiestop eigenlijk een flop was: “De statistieken tonen aan dat er sinds 1974 nog flink wat vreemdelingen naar dit land kwamen. Met meer dan 90.000 immigranten was 2005 zelfs een recordjaar. Sinds halfweg de jaren 80 van de vorige eeuw kent de toestroom van vreemdelingen een continue groei” (De Standaard, 11.04.2008).

De manier, waarop op de migranten – ondanks deze officiële migrantenstop, wij herhalen het – toch ons land binnenkwamen: familiehereniging, studeren in België en asiel. Niet minder dan 2.000.000 “Belgen” zou op die manier een allochtone achtergrond hebben, 1 op 5 dus!

Die lezers die menen dat dit weer een of ander spectaculair bericht van de fantasten van het Vlaams Belang zou zijn, willen we toch onmiddellijk waarschuwen: deze cijfers zijn te vinden in het jaarverslag Migratie van het zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, u weet wel, de Belgische instelling met als enig doel de bestrijding van het Vlaams Belang.

Directeur De Witte waarschuwt – op identieke wijze als het Vlaams Belang – de politieke wereld voor de lichtzinnigheid waarmee deze pleit voor nieuwe, economische migratie. Politici lijken er gerust in te zijn, omdat ze dit keer ‘hersenen’ in plaats van ‘spieren’ importeren. Directeur De Witte vindt dat ook “Indiase hooggeschoolden voor integratieproblemen zullen zorgen”. Ik wil echter ook graag eens wijzen op de problemen van de 3de en 4de generatie migranten, migranten die hun plaats niet vinden, die niet werken, en die een anti-Europees wereldbeeld koesteren. Zolang een bepaalde categorie migranten, die hier al verblijven, niet op de arbeidsmarkt geraken, is het toch eigenlijk zinloos om voor allerlei knelpuntberoepen opnieuw een migratie op gang te brengen. Het ‘oude’ migrantendeel wordt op die manier gediskwalificeerd tot een subproletariaat, tot een tikkende tijdbom.

Is De Witte een gecamoufleerde Vlaams Belanger?

Geen opmerkingen: