POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 28 april 2008

Dit is het Belgisch 'sociaal' beleid.

Met 1 mei in het verschiet is het nuttig en goed te onderzoeken hoe ‘sociaal’ het Belgisch beleid met de eigen Vlaamse werknemers omspringt. En dan blijft de continue achterstelling van Vlamingen in allerlei openbare diensten opvallen.

Zoals geweten vormen de Nederlandstaligen in dit land minstens 60% van de bevolking, de Franstaligen hooguit 40%. Toch bezetten zij nog altijd een onevenredig aantal arbeidsplaatsen in Belgische federale instellingen. De bevolkingsverhoudingen laten weerspiegelen in het aantal ambtenaren in dit land: voor België is dit duidelijk een brug te ver, nog altijd.

Ik stelde de vraag aan mevrouw Onkelinx naar de taalaanhorigheid van de ambtenaren bij de POD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmlieu, en kreeg van haar de volgende verhelderende antwoorden:

2005

377 Nederlandstalige contractuelen (45%)
575 “ statutairen (53,5%)

Tegenover 463 Franstalige contractuelen (55%)
En 500 statutairen (46,5%)

In 2006 was dit:

362 N. contractuelen (47%)
631 N. statutairen (54%)

Tegenover 408 F. contractuelen (53%)
En 531 F. statutairen (46%)

In 2007 evolueerde dit als volgt:

292 N. contractuelen (47%) tegenover 330 F. contractuelen (53%)
581 N. statutairen (53%) tegenover 510 F. contractuelen (47%)

In totaliteit zijn er 51% Nederlandstalige ambtenaren en 49% Franstalige ambtenaren. Een echte verbetering van deze toestand is absoluut niet zichtbaar.

Zo, op die manier weten we toch weer waar onze lieve belastingscenten naar toe gaan.

Geen opmerkingen: