POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 14 april 2008

Dit is toch geen regering?

In de pers, in de wandelgangen, op allerlei activiteiten en vergaderingen probeert men ons de indruk te geven dat deze regering daadkrachtig is. Men wil ons de perceptie verkopen dat er wel degelijk maatregelen in de steigers staan om de koopkracht van de mensen op te krikken. Dat er eindelijk een grote staatshervorming zal worden gerealiseerd. Dat er nu écht iets in Justitie zal worden ondernomen. Kortom: dat dit land ‘eindelijk’ opnieuw een echt beleid zal kennen.

Maar intussen worden de burgers elke dag enkele illusies armer. Zo stijgen de facturen voor primaire consumptiegoederen op een periode van enkele maanden met niet minder dan 5%. Zo was deze meerderheid het eens geraakt – in de aanloop naar deze regering – om de btw op nieuwbouw te verhogen naar 21%, waardoor ongetwijfeld een ganse groep hoofdzakelijk jonge paren het heel wat moeilijker zullen krijgen om een huis aan te kopen. Ook de bouwsector protesteerde hevig. Onze fractie zorgde in de Commissie Financiën en Begroting voor zoveel weerwerk dat de verhoging opnieuw ter discussie staat: CD&V en Open VLD vooral zouden hun staart intrekken. Dank u, Hagen en Barbara!

Zo laat minister Dewael (Open VLD) in Het Belang van Limburg (07.04.2008) noteren dat de Franstaligen toch goed moeten begrijpen dat er een staatshervorming absoluut noodzakelijk is. Voorzitter Somers (Open VLD) vindt dan weer dat Leterme dringend een regeringsprogramma moet hebben §06.04.2008). En begroting of niet, duidelijk is in elk geval dat dit land met enorme problemen heeft te kampen: de inkomsten werden – opnieuw! – overschat, ondanks waarschuwingen van allerlei internationale instanties dat onze economische groei geen 1,9% zou bedragen, maar maximaal 1,4. Op het vlak van de btw op de nieuwbouw staan Vlamingen tegenover Franstaligen. Er zijn de drie FDF-burgemeesters in de faciliteitengemeenten die Vlaanderen provoceren.

In het Zilverfonds werd vorig jaar (toen de socialisten er ook nog bij waren) geen énkele euro gestort. Dit jaar zal het – aldus De Tijd – niet anders zijn. Het Rekenhof vreest dat er ook geen geld voor nieuwe gevangenissen zal zijn, alle verkiezingsbeloften van de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen ten spijt. Met een persmededeling staken de Vlaams Belang-Volksvertegenwoordigers die zitting hebben in de commissie Justitie, hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken en stelden we vast dat er geen enkele trendbreuk is naar extra bevoegdheden voor de gemeenschappen. Zelfs het door CD&V zo verguisde Instituut voor Gerechtelijke Opleiding blijft een Belgisch bastion.

En ondertussen rollen de meerderheidspartijen vechtend over de straatkeien. Voor ons niet gelaten, maar dan moeten ze achteraf niet komen janken…

Geen opmerkingen: