POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 17 april 2008

België importeert nu meer dan het exporteert!

In januari 2008, aldus het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), ging de Belgische handelsbalans ernstig in het rood: 1,3 miljard euro. Voor het eerst sinds 15 jaar importeerde dit land meer dan het exporteerde, aldus De Morgen (16.04.2008). In januari 2007 – juist een jaar daarvoor – kende de Belgische handelsbalans nog een overschot van 0,3 miljard euro.

Is dit alarmerend? Dramatisch hoeft het niet te zijn, als het zou gaan om een eenmalig feit of om een extreem slechte maand. Alleen: de slechte evolutie werd al enkele keren voorspeld. En vooral: het heeft er de schijn van dat dit een blijvende evolutie is. De “negatieve groei” van de handelsbalans verdient dus zeker onze aandacht: “Het is voor het eerst in meer dan 15 jaar dat er een tekort ontstaat op de Belgische handelsbalans. Dat is een belangrijk signaal dat onze concurrentiekracht er fors op achteruitgaat. En dat voor een land als België dat er prat op gaat een exportland te zijn”, aldus een woordvoerder van Petercam in de krant.

Wat geldt voor België, geldt nog meer voor Vlaanderen. België mag dan al een typisch exportland zijn, Vlaanderen is nog altijd goed voor 80% van de export en moet dus dubbel aandachtig zijn. Zeker als de woordvoerder van Petercam benadrukt dat “we inderdaad fors terrein verliezen. Zeker ten opzichte van onze buurlanden. Vooral Duitsland doet het beter. Dat land heeft nochtans te kampen met dezelfde handicaps als België: hoge loonkosten en concurrentie van de lageloonlanden”.

Heeft men bij het INR de negatieve evolutie wel wat zien aankomen, dan lijkt men er toch erg geschrokken. Zo zijn er nog geen cijfers voor februari 2008, “door een vertraging bij het ontvangen van douanegegevens, toe te schrijven aan de wijzigingen in de procedures voor het verzamelen van de gegevens”. Wij hopen dat het waar is.

Een zaak staat als een paal boven water: wil Vlaanderen deze negatieve trend ombuigen, dan moet het dringend de instrumenten in eigen handen krijgen om hieraan te werken. België als federaal land is ‘op’ en kan met zijn ingewikkelde federale structuur geen antwoorden meer bieden. Méér Vlaanderen dus.

Geen opmerkingen: