POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 20 november 2012

Tekst van mijn toespraak voor afdeling Torhout


Op 10 november organiseerde de Vlaams Belang-afdeling Torhout zijn jaarlijks etentje en dit jaar mocht ik de feestrede afsteken. Ik zei er het volgende:
“De teerlingen zijn vorige maand geworpen. Onze partij, het Vlaams Belang, heeft het niet goed gedaan, het helpt niet om hierover rond de pot te draaien of de werkelijkheid te blijven ontkennen. En het helpt ook niet om alléén externe factoren als oorzaken aan te geven. Want men kan niet tezelfdertijd blijven volhouden dat we over het beste partijprogramma beschikken – en dat doen we, zeker, tot op de dag van vandaag trouwens – dat we over het trouwste en actiefste militantenkader beschikken – en dat doen we, zeker tot op de dag van vandaag – en dan maar overgaan tot de agenda van de dag en volhouden dat de kiezer alleen dit keer strategisch heeft gekozen en dat daar niets aan te doen is. Het spijt me, maar ik geloof niet meer in het discours: ze komen wel vanzelf terug!
Laat ons wel wezen, dames en heren, goede Vlaamse vrienden: Vlaanderen bevindt zich in het oog van een geweldige storm, en zoals dat steeds het geval is in het oog van de storm: men voelt er niets van. Men zou zelfs kunnen menen dat er niets aan de hand is en dat het business is as usual. Niets is nochtans minder waar. Sinds decennia wordt Vlaanderen en wordt Europa geteisterd door een migratiegolf, die haar gelijke niet kent in de geschiedenis. Miljoenen islamieten in Frankrijk, miljoenen Turken in Duitsland, ganse bevolkingsgroepen die van plaats veranderen. En we hebben het einde van die storm dus nog niet gezien.
Daarmee samenhangend verandert niet alleen de samenstelling van de oorspronkelijke Europese bevolkingen tegen een zeer snel tempo. De samenhang in het volk wordt aangetast, de sociale samenhang verdwijnt en daardoor wordt de solidariteit binnen het volk minder sterk. Mensen voelen minder de behoefte om solidair te zijn met mensen die ze niet kennen, en die ze niet eens herkennen.
De sociale samenhang verdwijnt en loopt als los zand tussen onze vingers, vermindert, ik denk dat u ook soms die indruk heeft! Daardoor wordt ons ganse levenspatroon door elkaar gehaald, de oude zekerheden verdwijnen en het daarmee samenhangende veiligheidsgevoel verdwijnt,  het onveiligheidsgevoel wordt groter. En over die veiligheid wil ik ook graag nog een woordje kwijt: Volgens mij gaat het trouwens om meer dan alleen maar een onveiligheidsgevoel, maar om een échte realiteit. Velen onder ons zijn nog van de generatie die het zich kon permitteren de achterdeur een ganse dag open te laten. Die het zich kon permitteren om het huis ’s nachts niet af te sluiten. Er was voldoende sociale controle in de buurt, en vooral: niemand zou het nog maar in zijn – of haar – hoofd halen om te gaan stelen bij zijn eigen buren. Ondertussen leven we in totaal andere tijden zo blijkt. In de nacht van donderdag op vrijdag, deze week dus, werden in Roeselare 6 zelfstandigen bestolen en beroofd, en werden ook verschillende burgers, waaronder één schepen, thuis het slachtoffer van inbraak.  Rondtrekkende buitenlandse daderbendes, net wat u zegt!
Het samenhorigheidsgevoel is weg, de normen verdwijnen, het is ieder voor zich en de overheid laat gewoon begaan.  De maatschappij – of stukken ervan –  criminaliseert en tegen een snel tempo. Voor het Vlaams Belang is het beleid veel te laks en laat de openbare macht steeds grotere gebieden volledig aan hun lot over,  en allerlei nieuwkomers met minder nobele bedoelingen staan onmiddellijk klaar om die leegte op te vullen, zoals we allemaal weten.
Vlaanderen bevindt zich midden in die globaliseringsstorm die onze identiteit zelf bedreigt en die de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in het bijzonder bedreigt en hoogst onzeker maakt. Vlaanderen bevindt zich daarnaast ook in een communautaire storm. Want het is duidelijk dat het consumptiefederalisme, zoals het door de gevestigde politieke machten – inclusief de oude Volksunie trouwens – in België werd ingevoerd, door de Franstalige politici zal worden verdedigd tot het bittere einde. Dat consumptiefederalisme is voor de Franstaligen de sleutel tot eeuwigdurende financiële transfers van noord naar zuid -  transfers die ondertussen al goed zijn voor 16 miljard euro per jaar waar men al enkele Fordfabrieken mee recht kan houden, nietwaar? Daar moeten de Vlamingen dus van af, en dat zal volgens ons dus niet lukken door een nieuwe vorm van federalisme in te voeren, het confederalisme.  Onze Franstalige tegenstanders zien dit confederalisme, zoals het door N-VA wordt verdedigd,  als fundamentele stap naar volledige Vlaamse onafhankelijkheid, en zullen dus tegen élke prijs proberen dit confederalisme tegen te houden. Als er een stukje bijkomende autonomie komt, zal de prijs met andere woorden enorm hoog zijn. Dus vragen wij ons, van het Vlaams Belang,  af – in al onze simpelheid – waarom we die, ongetwijfeld dure, tussenstap nog zouden nemen. Neen, het is waarschijnlijk opnieuw strategie van N-VA: wij verdedigen confederalisme naar buiten uit, goed wetend dat de Franstaligen dit niet zullen pakken. Uiteindelijk zullen het de Franstaligen zijn die de stekker zullen uittrekken, en die België zullen opblazen.  De strategie van N-VA, dames en heren, daar valt toch heel wat over te zeggen. Want waarom zouden de Franstaligen die stekker eruit trekken? Waarom zouden ze de kip met de gouden eieren slachten? Ik geloof van die strategie geen moer, om eerlijk te zijn.  
Ik vraag u eerlijk, en op de man af: is het dergelijke strategie die ons naar onafhankelijkheid zal brengen? De Volksunie heeft het indertijd – en wij zijn met velen om het ons te herinneren – ook geprobeerd, met kleine stapjes. Het is die strategie die de Volksunie heeft ingekapseld in de Belgische machtsstructuren,  en het heeft hen gecorrumpeerd en de partij kapot gemaakt. Het heeft Vlaamse onafhankelijkheid geen stap dichterbij gebracht, integendeel, het heeft ons Brussel zelfs doen verliezen.
N-VA wil nu hetzelfde proberen, maar dan met confederalisme als oplossing. Ook hier zal de partij zichzelf waarschijnlijk dood regeren – op lokaal, op provinciaal of op Vlaams niveau – vooraleer het wezenlijke zal zijn bereikt: Vlaamse onafhankelijkheid.
Dus neen: het Vlaams Belang is bijlange niet uitgespeeld of aan het einde van zijn latijn, wel integendeel.  Maar dan moet het wel de ambitie hebben om zichzelf opnieuw uit te vinden, om zichzelf opnieuw op de politieke kaart te zetten en met een fris, jeugdig en agressief project naar de bewuste Vlamingen te trekken. We moeten er inderdaad opnieuw in slagen de jeugd voor onze zaak te winnen, de middenklasse naar ons toe te trekken.
Tegen 2018 moet er een nieuw, vernieuwd Vlaams Belang staan. Verjonging is zeker nodig, want binnen 6 jaar, in 2018,  zijn we allemaal inderdaad….6 jaar ouder. We zullen nieuwe, jonge mensen moeten zoeken, moeten vinden, en verantwoordelijkheid moeten geven. Zij zullen de bakens moeten helpen uitzetten, zij zullen de weg uiteindelijk ook moeten gaan. In het belang van hun kinderen en hun kleinkinderen.
We zitten dus te midden van een minder zekere periode, dames en heren, beste Vlaamse vrienden. En in minder zekere tijden moeten we opnieuw schouder aan schouder staan, moeten wij opnieuw kunnen rekenen op kameraden naast ons. Laat ons dus – en dat is mijn boodschap deze avond – maar volop gaan voor die ene factor die de radicale Vlaamse Beweging altijd heeft rechtgehouden in moeilijke dagen: de kracht van de kameraadschap. Het is die factor, de kameraadschap, die de fundamentele factor was die in volle repressietijd de kiem heeft gelegd voor de heropstanding van de Vlaamse Beweging. Het is die factor die men ons nooit kan afpakken en die in moeilijke periodes onze enige troef was.  Laat ons dus maar bouwen op die kameraadschap, zodat ooit, één dag, voor u ons volk herbloeit, ik dank u.”

Geen opmerkingen: