POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 27 november 2012

Respect voor onze taal, zéker op ons grondgebied


“De Zes”, het driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in de zes (faciliteitengemeenten) en sympathisanten elders, verschijnt dit jaar in zijn 24ste jaargang. Een onvolprezen tijdschrift, dat Vlaanderen inlicht over het wel en het wee in de faciliteitengemeenten. Een abonnement op “De Zes”, dat in een oplage van 48.000 exemplaren verschijnt, kost slechts 13 euro (steunabonnement) of 3 euro in gewoon abonnement.
Ik maak misbruik van uw tijd, beste lezer, om het tijdschrift in het zonnetje te zetten en u aan te raden een abonnement te nemen. Waarom? Er bestaat gewoon geen betere manier om u te informeren over de toestand van de Vlamingen en de initiatieven van de Franstaligen in dit stukje Vlaanderen rond Brussel.
Eén grappige anekdote uit het jongste nummer? “Op een gedrukt eentalig Frans aanplakbiljet biedt professeur de guitare Sergio zijn muzikale diensten aan. Om ook Nederlandstalige klanten aan te spreken, heeft hij er met kogelpen bijgeschreven: ‘Ik cursus geeve met gitaar vanaf ses yaar’”.
“De Zes” biedt in haar nummer november-januari een pak nuttige informatie over de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in de zes faciliteitengemeenten, over de uitslagen van Vlaamse, van Franstalige en van taalgemengde lijsten. Het blad verschijnt zonder subsidie en is uw steun dus meer dan waard.
Bankrekeningnummer: BE82 4366 2473 9168 

Geen opmerkingen: