POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 13 november 2012

44% Franstalige jongeren gebruikte ooit cannabis


Omdat uit een recente Europese studie gebleken was dat één op de vier 15-jarigen al eens een jointje zou hebben gerookt, wou ik van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), wel eens weten hoe de vork in de steel zit in België.
Uit cijfers die de minister vrijgaf, zou blijken dat er geen grote verschillen konden worden waargenomen in vergelijking met 2004, ook niet op het vlak van de leeftijd, aldus de minister. Maar wel onrustwekkend is de conclusie, dat op de leeftijd van 18 jaar 39,4% van de Vlaamse en 44,2% van de Franstalige schoolgaande jongeren rapporteerde ooit cannabis te hebben gebruikt. De vrouwelijke schoolgaande jeugd gebruikt algemeen gesproken veel minder cannabis.
Tweede opmerkelijke gegeven is het verhoudingsgewijze meer verspreide druggebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Van alle burgers gebruikte in 2004 gemiddeld 5% cannabis over de jongste 12 maanden, met een zeer lichte stijging in 2008 naar 5,1%. Het gebruik in het Vlaams Gewest lag gemiddeld op 4,6%, en in het Waals Gewest op gemiddeld 5%, terwijl dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 8,8 tot 9,2% was. Dezelfde verschillen komen trouwens ook terug als het om cocaïnegebruik gaat, en om heroïne. 
Tenslotte: het lijkt erop dat men in de Franstalige gemeenschap vroeger met druggebruik start. 1,2% van de 12-jarigen in de Franstalige gemeenschap gaf toe de jongste 12 maanden cannabis te hebben gebruikt, terwijl dat in de Nederlandstalige gemeenschap 0% was. Van de 13-jarigen gaf 3,1% van de Franstaligen toe cannabis te hebben gebezigd de jongste maanden, en 2,4% van de Nederlandstaligen. 

Geen opmerkingen: