POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 7 november 2012

Stijging premature overlijdens in 2008


Uit cijfers van de ziekenhuisverblijven, dieik bij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) opvroeg, blijkt dat het aantal geboorten in ziekenhuizen tussen 2004 en 2008 met ongeveer 8% is gestegen. De stijging doet zich – merkwaardig genoeg misschien – vooral voor in ziekenhuizen in het Vlaams Gewest: daar is sprake van een stijging van meer dan 11%. De stijging van het aantal geboorten in ziekenhuizen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft beperkt tot 5,5 en 4,3%.
Het aandeel van kinderen geboren in ziekenhuizen in het Vlaams Gewest neemt hierdoor toe van 53 naar 54,4%.
Merkwaardig is ook de evolutie van het aantal prematuurtjes die in ziekenhuizen worden geboren. Tussen 2004 en 2008 is er sprake van een stijging met 14%, van 17.782 naar 20.283. Bepaald verontrustend vindt de volksvertegenwoordiger de stijging van het aantal overlijdens bij prematuurtjes in ziekenhuizen. Van 2004 tot en met 2007 stierven gemiddeld 150 prematuurtjes tijdens het verblijf in het ziekenhuis, in 2008 steeg dat cijfer naar 598 gevallen, een verviervoudiging.  De stijging was merkbaar in alle ziekenhuizen, maar was bepaald opmerkelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: daar is sprake van een verzesvoudiging op één jaar tijd.

Geen opmerkingen: