POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 9 november 2012

Bijna verdubbeling dagen werkverlet door agressie tegen politie


De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), erkent in haar antwoord op mijn schriftelijke vraag over de evolutie van het aantal geregistreerde daden van fysieke agressie tegen politiemensen, dat een actieplan tegen het einde van dit jaar dringend noodzakelijk is en dat de toename van agressie tegen de politie een groeiend probleem is.
Het aantal geregistreerde arbeidsongevallen ten gevolge van geweld tegen federale politieambtenaren mag dan in de loop van de jaren 2007 tot en met 2010 nagenoeg stabiel op 135 zijn blijven hangen, feit is wel dat het aantal veiligheidsincidenten de jongste twee jaren, waarover cijfergegevens bekend zijn, ernstig gestegen is: van 208 incidenten in 2007 naar 251 in 2010.
Het is, aldus de minister van Binnenlandse Zaken, vooral de stijging van het aantal dagen werkverlet ten gevolge van de daden van agressie tegen federale politiemensen, die aanduidt dat er een probleem is.  Het aantal dagen werkverlet bedroeg in 2007 slechts 1.186 dagen, in 2010 telde men al 2.093 dagen werkverlet – een stijging van bijna 80% op 4 jaar tijd.  Toch werden in slechts 27 dossiers daders van dergelijke agressie door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, dossiers met name waarbij politieambtenaren kosteloos rechtshulp hebben verkregen.
Je zal dus maar (federaal) politieman (of –vrouw) zijn…

Geen opmerkingen: