POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 14 november 2012

De begroting…ze kunnen het echt niet


Schaamtegevoel, dat is wat de mensen krijgen als ze over de begrotingsonderhandelingen in dit ‘gezegende’ land horen of lezen.  Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van het Itinera Institute (een onafhankelijke denktank voor duurzame economische groei en sociale bescherming), laat er geen onduidelijkheid over bestaan hoe hij deze onderhandelingen – of wat er moet voor doorgaan – analyseert: “Het is veeleer een toonbeeld van amateurisme waarmee het belangrijkste beleidsdocument van het land wordt behandeld”.  Ook Paul Geudens in de Gazet van Antwerpen is duidelijk: “Er is slechts één verklaring voor: er is geen visie. Of er zijn te veel tegengestelde visies, een fenomeen waar tripartite-regeringen meestal mee te maken krijgen”.
Het minste van men van een regering mag verwachten in deze tijden voor economische onheilsberichten, aldus nog de journalist, is een visie om het tij te doen keren, een visie die zijn neerslag en zijn basis krijgt in de begroting. Niet dus. Opnieuw kijken Vlaanderen en Franstalig België grotendeels een andere richting uit.
Ivan Van de Cloot verder in De Tijd (07.11.2012): “In 2009 spraken we met Europa af dat we elk jaar een budgettaire inspanning zouden leveren van 0,75% van het bruto binnenlands product in de periode 2011-2012. We beloofden ook meer te doen als er budgettaire of economische meevallers waren. Ondanks de veel sterker dan verwachte economische opleving heeft dit land zich niet aan de Europese afspraken gehouden”.
En nu zal men dus de spaarcenten van de mensen nog eens aanpakken? 

Geen opmerkingen: