POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 11 oktober 2012

Vlaamse jeugd leert geen Frans meer


Uit het steeds leerzame Journaal van Mark Grammens lezen we volgend bericht: “Volgens onderzoek door de universiteit van Antwerpen slaagt nog slechts 36% van de eerstejaars romanisten in een test aan het begin van het eerste jaar. Experts schrijven de geringere Franse taalvaardigheid van Vlaamse studenten toe aan de alomtegenwoordigheid van het Engels, maar anderen noemen het een vicieuze cirkel: het zijn de leraren die zelf moeite hebben met Frans en daardoor te weinig eisen stellen aan hun leerlingen.  Meer en meer wordt Franse les gegeven in het Nederlands”.
Het is vreemd, schrijft Mark Grammens verder,  dat de experts angstvallig vermijden om de politieke toestand in hun uitleg te betrekken, hoewel het duidelijk is dat met het afnemen van de sympathie voor Franstalige landgenoten ook de waardering voor hun taal vermindert.
“Men vraagt zich af hoelang de Vlaamse regering en parlement nog zullen aanvaarden dat alleen Vlaanderen het Frans oplegt als tweede taal in het onderwijs. Walen hebben de keus tussen Frans en Engels en in het oosten van het land het Duits. Die keuzevrijheid bestaat niet in Vlaanderen. Paradoxaal genoeg bestond die vrijheid wel zolang het onderwijs niet gesplitst was en een eigen Vlaamse bevoegdheid werd. Het is Vlaanderen zélf dat op grond van de culturele autonomie het Frans verplicht heeft gesteld als tweede taal”.
Scherp op de snee, zo kennen we Mark Grammens natuurlijk. Maar ondanks het feit dat zijn redenering klopt natuurlijk, vind ik het een echte verarming dat we de Franse taal steeds minder machtig zijn. Taalrijkdom is toch altijd één van de grote kwaliteiten van de Vlamingen geweest, en samen  met onze centrale ligging in Europa was dat goed voor economische welvaart. Men mag toch hopen dat Vlaanderen niet al zijn kwaliteiten verliest? 

Geen opmerkingen: