POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 oktober 2012

Transfers Vlaanderen – Franstalig België pieken op 16 miljard euro


Voor die lezers die de Vlaamse pers regelmatig en aandachtig lezen: herinnert u zich de commotie bij de voorstelling van het boek van de Warandewerkgroep over de financiële transfers van Vlaanderen naar Franstalig België? De commotie was er ten eerste omdat het fenomeen van de systematische, continue en structurele transfers van Vlaanderen naar Franstalig België inderdaad heel duidelijk werden aangetoond, en ten tweede omdat ook het bedrag van die transfers op een vrij duidelijke en herrekenbare manier werd weergegeven.
Franstalig politiek België stond op zijn kop! De Franstalige academische wereld riep op om een tegenmanifest op te stellen, maar daar moeten we nog steeds op wachten, blijkbaar. En de becijferde transfer van ongeveer 12 miljard euro werd niet langer betwist.
Het Leuvense onderzoeksinstituut Vives heeft het onderzoek naar de transfers van noord naar zuid verdergezet en komt met een actualisering van de cijfers: de totale Vlaams-Waalse geldstromen lopen op tot 16 miljard euro. “Een verandering is niet in zicht”, aldus een – overigens zeer interessant – verslag in Trends (12.10.2012).
De minst belangrijke groep van de klassieke transfers, die in de federale begroting zonder sociale zekerheid en zonder interestlasten (onder andere de ambtenarenwedden) namen in omvang af, net als de transfers via de financieringswet (maar dat zal opnieuw veranderen mét de nieuwe wet). De belangrijkste noord-zuidgeldstromen bleven die in de sociale zekerheid, aldus het economisch tijdschrift: “die stegen van 3,5 miljard in 2007 naar 3,8 miljard in 2009”. 

Geen opmerkingen: