POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 5 oktober 2012

Aantal gewapende overvallen in België : 32 per week


Diefstallen gewapenderhand of met geweld of met wapens: het is en blijft een plaag in België. Uit recente cijfers die de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) bekendmaakte als antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in 2011 wekelijks 32 gewapende overvallen plaatsvonden, op jaarbasis zijn dat er 1.665. Evenveel als in 2007 en  in 2010, en 400 minder dan in het recordjaar 2009 (toen waren er meer dan 2.000 op jaarbasis).
Opvallend is in elk geval de regionale opdeling van de gewapende overvallen. Zo is het Waals Gewest goed voor niet minder dan 891 overvallen met geweld, met wapens of met zware bedreiging, 53,5% van het totaal aantal in 2011. In het Vlaams Gewest werden 25% geregistreerd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,2%. Het aantal gewapende overvallen in het Waals Gewest ligt dus zeer hoog, en vertoont in het loop van de afgelopen jaren een stijgende tendens: in 2007 bedroeg het aandeel 49%, nu al 53,5%.
Opmerkelijk in de aangebrachte cijfergegevens zijn de gewapende overvallen op apotheken – een stijging van 20% van 2007 tot 2011. Ook hierin vertegenwoordigt het Waals Gewest, net als bij de gewapende overvallen op dagbladhandels, ruim 55% van het totaal aantal geregistreerde overvallen. Wat de supermarkten betreft, stijgt het Waals aandeel in de gewapende overvallen naar 80%.
Charleroi telde in 2011 niet minder dan 245 gewapende overvallen, en Luik 322. Voor Antwerpen bedroeg het aantal gewapende overvallen in 2011 113 feiten, en Gent telde amper 30 feiten.  Het aantal gewapende overvallen in de 3 zwaarst getroffen steden in Wallonië (Luik, Charleroi en Bergen) is goed voor 73% van het totaal aantal in Wallonië geregistreerde feiten. 

Geen opmerkingen: