POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 16 oktober 2012

Europa holt het asielrecht uit


Zegt de naam Marc Bossuyt u nog iets? Deze professor emeritus van de Universiteit van Antwerpen  was in een vorig leven Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en is momenteel voorzitter van het Belgisch Grondwettelijk Hof. Hij is, weet journalist de Wit in Gazet van Antwerpen op 2 oktober, al lang een criticus van de te ruime manier waarop het hof van Straatsburg “omspringt met de bevoegdheden over afgewezen asielzoekers, wat een terugkeerbeleid ten zeerste bemoeilijkt”.
Er worden enkele voorbeelden opgesomd, waar het Europees Hof van de Rechten van de Mens tussenkwam om het begrip ‘foltering’ op een dusdanige manier in te vullen, dat niemand in de toekomst nog KAN worden teruggestuurd.  “Een opsluiting van 2 uur in een overval politiekantoor in een zaak tegen Turkije werd als “foltering” gedefinieerd.  In een zaak tegen België werden “de armoedige levensomstandigheden van een illegaal die naar Griekenland was teruggestuurd” ook als “foltering” aangeduid.
Een asielzoeker die geen opvang kreeg van de regering, maar wel van een niet-gouvernementele organisatie: “foltering”!  Bossuyt windt er geen doekjes om: door een aantal arresten van het zogenaamde Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt het voor de lidstaten onmogelijk nog een eigen asielbeleid te voeren. Illegalen met kinderen kunnen bijna nooit meer worden opgesloten.  Kinderen met hun illegale moeder opsluiten, kan ook al niet meer.  Hoe een land nog echt weerspannige illegalen mét kinderen kan verwijderen, is niet duidelijk.
Zover zijn we dus: de democratische wil van het volk wordt door dit Europees Hof van de Rechten van de Mens volledig buiten werking gesteld. Marc Bossuyt pleit voor een Europees Asielhof, dat zich met asielkwesties zou bezighouden. En hoezeer wij ook zijn analyse onderschrijven, de oplossing die hij voorstelt, kunnen wij niet onderschrijven. Omdat een Europees Asielhof net zo aanmatigend zal oordelen en handelen als het Europees Hof van de Rechten van de Mens momenteel doet. 

Geen opmerkingen: