POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 8 oktober 2012

Gevolgen van het Waalse Marshallplan?


Franstalige politici durven ons wel eens om de oren slaan: neen, het gaat niet slecht in Wallonië, en ja, de economie trekt er fors aan. Ten bewijze – maar het is eerder een cirkelredenering, een typische fout in ‘logische redeneringen’ – wordt dan steevast weer het Marshallplan opgevoerd, deze financiële impuls zou er namelijk voor zorgen dat de Waalse economie er binnen de kortste keren weer bovenop geraakt.
Was het maar waar! In De Standaard  (29.09.2012) kon men lezen dat de Vlaamse export de eerste helft van dit jaar goed was voor 148 miljard euro, een stijging van 3,22%. De import naar Vlaanderen steeg in dezelfde periode maar met een half percent, tot 146,4 miljard euro. Vlaanderen kende met andere woorden een exportoverschot, een handelsoverschot, altijd een goede zaak in economie.
De grootste stijgers zijn de exportcijfers naar de zogenaamde nieuwe economieën, met als uitschieter Rusland – een stijging van 41,6%. Maar ook de export naar China (+ 15%), naar de Verenigde Staten (+ 34,6%) en naar Nederland (+6,6%) trok goed aan.
Wat ons in dit verband vooral interesseert: het aandeel van de Vlaamse export in de totale Belgische export? “Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export bedraagt nu zo’n 83,1%, een stijging met 1% ten opzichte van het eerste semester van 2011. Daarmee bevestigt Vlaanderen zijn status als exportmotor van België. Wallonië is goed voor 14,8% en Brussel voor 2,1%”.
Ooit, ooit zullen de gevolgen van het Marshallplan voor Wallonië toch wel eens zichtbaar worden, zeker? 

Geen opmerkingen: