POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 23 oktober 2012

Meervoudige verslaving neemt toe


Uit verschillende onderzoeken zou een sterke verhoging van het aantal meervoudige verslaafden zijn gebleken, mensen dus die verschillende soorten drugs combineren. In haar antwoord op een schriftelijke vraag  verschaft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) heel wat cijfergegevens, die deze trend inderdaad lijken te bevestigen, al moet er voor de oudere cijfers wel gewaarschuwd worden voor fouten en dubbele tellingen. Zo steeg het totaal aantal opnames in ziekenhuizen ten gevolge van middelengebruik van 2002 tot en met 2010 met ongeveer 13% (van 29.279 tot 33.022), maar steeg het aantal opnames door polygebruik in dezelfde periode met 23% (van 6.023 naar 7.386 opnames). 
De minister gaf op mijn vraag ook cijfers vrij gebaseerd op de leeftijd van patiënten in de ziekenhuizen. Terwijl er voor wat betreft de opnames van de monogedrogeerde patiënten bijna voor alle leeftijdscategorieën een daling waar te nemen is – met uitzondering van de 50- tot 70-jarigen – is de stijging van de opnames ten gevolge van polydrugs in bijna alle leeftijdscategorieën merkbaar. Vooral groot is de stijging bij de 50-plussers (+57%), en 40-plussers (+27%).
Verder opmerkelijk bij de analyse van het vele cijfermateriaal, vind ik, is het hoog aandeel van opnames in Vlaamse ziekenhuizen van patiënten met een drugproblematiek. In 2010 kwam 63% van alle patiënten met een monodrugprobleem in ziekenhuizen in het Vlaams Gewest terecht, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van 2002. Het aandeel voor ziekenhuizen in het Waals Gewest daalde ondertussen van 32,5% naar 28%.
Bij de problematiek van de polydrugs is die trend nog duidelijker: in 2002 kwam 65,3% van de patiënten in een ziekenhuis in het Vlaams Gewest terecht, in 2010 is dat aantal opgelopen tot net geen 70%. Ondertussen daalde het aandeel in ziekenhuizen in het Waalse Gewest van bijna 26% naar 22%. Polydrugs vormen een probleem, vooral in het Vlaams Gewest. 

Geen opmerkingen: