POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 3 oktober 2012

Bijna 5 groepsverkrachtingen per week


Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal aangiftes van groepsverkrachtingen in een periode van 5 jaar (2007 – 2011) weliswaar met ongeveer 20% is gedaald, maar dat wekelijks nog minstens 4 groepsverkrachtingen plaatsgrijpen, 232 op jaarbasis om correct te zijn.
Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel van de aangiftes in het Vlaams Gewest lichtjes stijgt, van 42% naar 45,6%, terwijl het aandeel van de aangiftes in het Waals Gewest licht is gedaald: van 37 naar 32,7%. Het aandeel van het aantal aangiftes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft onveranderd op 21%. Groepsverkrachtingen blijken in hoofdzaak een (groot-) stedelijk fenomeen te zijn: ongeveer de helft van alle aangiftes hebben betrekking op groepsverkrachtingen in grote steden of in Brussel hoofdstad (samen 110 in 2011, 147 in 2007).
Groepsverkrachtingen gebeuren vooral in woningen (bijna 40%) en op of rond de openbare weg (28%). Stijgende tendens is waar te nemen bij de aangegeven groepsverkrachtingen in de horeca (13 gevallen in 2011, slechts 5 in 2007), in allerlei vervoermiddelen (in 2007 slechts 6 maal, in 2011 al 10 keer). 

Geen opmerkingen: