POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 10 oktober 2012

Migratie door de bril van 10 Nederlandse wetenschappers


In het Vlaams-progressieve weekblad Meervoud verscheen in de oktoberuitgave een samenvatting van de conclusies van 10 Nederlandse wetenschappers onder leiding van Joost Niemöller (oud journalist van De Groene Amsterdammer) over het fenomeen migratie in Nederland. Uit een onderzoek van 2008 was bijvoorbeeld gebleken dat 57% van de ondervraagden vond dat het toelaten van grote groepen migranten “de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenis” was. Slechts 10% was pro. De wetenschappers wilden een aantal gegevens toetsen en kwamen uiteindelijk tot 14 voor de multicul-lobby zeker zeer stuitende conclusies:
1.       Bij de immigratie van niet-Westerse allochtonen hebben enkel migranten zelf en werkgevers economisch voordeel.
2.       Immigratie legt een zware druk op de verzorgingsstaat.
3.       Uit sociologisch onderzoek blijkt dat de mensen als gevolg van de immigratie minder vertrouwen hebben in de gemeenschap, in de politiek en in mekaar.
4.       Naarmate de scholen etnisch divers zijn, gaan de prestaties naar omlaag. Ze gaan extra omlaag als er moslimleerlingen in de school zitten.
5.       De ene groep integreert langzamer dan de andere, ook onder niet-Westerse immigranten. Chinezen bijvoorbeeld presteren ver boven het gemiddelde.
6.       Het IQ van Turkse en Marokkaanse immigranten ligt met een relevante factor ver onder het gemiddelde.
7.       Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa en krijgt dus extra-problemen van infrastructuur, milieu, volkshuisvesting en gezondheidszorg.
8.       Immigranten maken zich vaker schuldig aan crimineel gedrag.
9.       Door een multicultureel integratiebeleid vindt de integratie trager plaats.
10.   Moslims integreren het slechtst. Dat heeft onder meer te maken met door de islam opgelegde huwelijkspatronen die interetnische huwelijken verhinderen.
11.   Vergrijzing kan nooit door immigratie opgevangen worden.
12.   De macro-economische inbreng van zogenaamde etnische ondernemers is zeer beperkt.
13.   Kennismigratie is eerder uitzondering dan algemeen.
14.   Volgens onderzoek van Gallup gaan immigranten er wel materieel op vooruit, maar niet qua levensgeluk.
Kan iemand mij de verrijking aanduiden van de multiculturele wanboel waar we dankzij het lobbywerk van progressief Vlaanderen (Nederland, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk, etc.) in terecht gekomen zijn?
(Joost Niemöller, “Het immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten”, Uitgeverij Van Praag, Amsterdam, 2012, 357 pagina’s).

Geen opmerkingen: