POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 13 januari 2012

Welzijnskloof tussen Vlaanderen en Wallonië steeds groter


Wat doorgaat voor de Belgische verzorgingsstaat, presteert naar Europese normen maar middelmatig. Dat althans zijn de resultaten van een studie aan de Luikse universiteit, en de cijfers werden uitvoerig becommentarieerd in De Tijd (28.12.2011).
Uit de studie – gebaseerd op vijf criteria: armoede, ongelijkheid, langdurige werkloosheid, voortijdig afhaken op school en levensverwachting – blijkt dat België is afgezakt naar de middenmoot van Europa (België trekt onze welvaart naar beneden). Dit land staat op de 11de plaats in de rangschikking van 27 lidstaten. Als de kostprijs, die de efficiëntie van het systeem uitdrukt, mee in rekening wordt gebracht, zakt dit land zelfs naar de 19de plaats.
“Nog frappanter”, aldus een verslag in het Nieuwsblad, “zijn de resultaten wanneer dezelfde berekening wordt gemaakt voor Vlaanderen en Wallonië. De Vlaamse verzorgingsstaat komt dan uit tussen de toplanden van de Europese Unie. Wallonië zakt nog verder naar beneden en belandt in de kelder van de rangschikking, tussen Portugal en Spanje, en niet ver van landen als Bulgarije en Roemenië”.
Voor de professoren, die deze studie hebben uitgevoerd, zijn de resultaten ‘verontrustend’. De Belgische politieke context maakt deze groeiende kloof ‘extra explosief’. Waar blijven de Vlaamse vakbonden, de werknemersverenigingen die zogezegd de belangen van de Vlaamse arbeiders zouden verdedigen, om op te roepen tot actie? Waar blijft het Vlaamse middenveld om eindelijk maatregelen te eisen? Ziet dan niemand hoe ook onze Vlaamse welvaart – en dus ons welzijn – mee naar de donder gaat in dit Belgische kostelijk, onefficiënt carcan?

Geen opmerkingen: