POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 9 januari 2012

Bevolking stijgt sneller dan verwacht


De Cassandra’s onder ons krijgen weer al eens gelijk. Op het einde van vorig jaar kon men bijvoorbeeld in De Morgen een artikels lezen, waarin het Federaal Planbureau de prognoses voor de bevolkingsvooruitzichten tussen 2010 en 2060 naar boven toe corrigeert. De bevolking van België zal toenemen tot 13,5 miljoen tegen 2060, een stijging van niet minder dan 25%.
Hoezo toename van de bevolking? Hoezo, ondanks vergrijzing? Een verklaring zoekt het Federaal Planbureau onder andere in de hogere levensverwachting van mannen, de heropleving van de vruchtbaarheid en toenemende internationale immigratie (nog méér, hoor ik u al denken). Het zou zowel gaan om burgers die waren uitgeweken en die nu zouden terugkeren – waarom zouden ze dat dan wel doen? – als binnenkomende buitenlanders uit andere landen.
Dit land is al heel lang overbevolkt. Per vierkante kilometer wonen hier nu al veel te veel mensen.  En het mag dan al zo zijn dat Nederland globaal gezien misschien een iets hogere bevolkingsgraad per vierkante kilometer heeft, als we alleen Vlaanderen nemen, dan steken we met kop en schouders boven Nederland uit. Nederland heeft daarenboven hier en daar zijn open ruimtes weten te behouden, terwijl Vlaanderen één langgerekte, volgebouwde straat is geworden. Vol is vol, en Vlaanderen is meer dan overvol. Als het Federaal Planbureau ook voor Vlaanderen nog een bevolkingsstijging van 23% voorziet, wordt het toch wel heel dringend tijd dat de Vlaamse regering hier maatregelen neemt. 

Geen opmerkingen: