POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 23 januari 2012

Is een debat over islamofobie überhaupt mogelijk?


In Brussels Journal  van 3 januari 2012 verscheen een interessant verslag van een debat over islamofobie, een verslag van de hand van K.E. Pas op, vooraleer u verder leest: islamofobie wordt door de (politiek correcte) organisatoren niet omschreven als beledigende gedragingen en andere irrationele of psychopathologische aandoeningen in dezelfde aard als agorafobie, maar wel “de vraag of ‘angst voor de islam’ een fundamenteel probleem wordt in onze samenleving”.
U kent het politiek correct discours: het zijn de Europeanen zélf die schuld hebben aan alles, ook aan de angst voor de islam. Want de islam is in wezen een godsdienst als alle andere, een godsdienst met conservatieve en minder conservatieve strekkingen, en de islam is in wezen een vredelievende en vrijheidslievende godsdienst. Waarbij dezelfde politiek correcte commentatoren toch steeds voorbij gaan aan de vaststelling dat er blijkbaar wel angst voor de islam bestaat, terwijl angst voor het oprukkende en agressieve boeddhisme als iets volstrekt irreëel wordt beschouwd. Waarom toch?
Het debat vond plaats op 1 december 2011 in Daarom, het Marokkaans cultuurcentrum aan de Wolvengracht in Brussel, zo lezen we. De (voormalige) directeur van het zogenaamde Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Jozef De Witte, kwam met cijfergegevens en probeerde aan de hand hiervan aan te tonen dat de discriminatie ten opzichte van moslims verhoogd is. Maar omgekeerd waren er natuurlijk wel minder cijfergegevens voorhanden: hoeveel discriminerende handelingen stellen moslims zelf? En als men de ernst van de toestand in veel islamitische landen (verkrachtingen, pogroms, moordpartijen) dan lijkt het hier nog mee te vallen, of niet?
Een Vlaming die in islamitische landen werkt, zorgde voor wat tegenwind, en zette uiteen “hoe het ‘islamofobie’-verhaal door moslims wordt misbruikt om het debat over moderniteit uit de weg te gaan. Elke tegenspraak over de problemen in en met de islam wordt tegenwoordig de kop ingedrukt met de dooddoener dat die in de kaart speelt van de Westerse ‘islamofobie’.  Niet dat er geen fobie in het spel is – maar de echte fobie gaat uit van de moslims. Vrije religieuze en intellectuele uitingen van minderheidsreligies kom in Turkije niet tegen”, aldus de man in kwestie.
Jozef De Witte ziet het blijkbaar helemaal anders, en offert alle Westerse vrijheden zonder enige aarzeling op het offer van het discriminatieverbod op.  Zo stelt hij het moeizaam bereikte hoofddoekvrije toestand in Antwerpse scholen fundamenteel terug in vraag: “Hoofddoeken weigeren wegens ‘neutraal’ of wegens klantenprotest, kan niet”. In welke eeuw en in welke maatschappij leeft die man? Mét het CGKR tégen Europa. Tot we er helemaal hebben gelegen. 

Geen opmerkingen: