POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 24 januari 2012

Dit wordt een ‘goede staatshervorming’, Vlaanderen ten bate!


De woonkredieten, we kunnen niet anders dat het ook even over de woonkredieten te hebben natuurlijk. Als er iets is, dat de (jonge én minder jonge) Vlamingen bezighoudt, dan is het wel de bouw of de aanschaf van een eigen woning. Het is een vorm van belegging, een vorm van pensioensparen, zeker. Maar door het afbetalen van een lening, legt men zichzelf ook een zekere discipline op, en verwerft men een onroerend goed.
Omdat België voor de (meerderheid van) Vlamingen als constructie allang niet meer voldoet, en de Vlaams-nationale druk op de andere, traditionele Belgische partijen stilaan onwerkbaar werd, zelfs in Belgisch verband, werd, eerst mét N-VA, dan zonder N-VA, een nieuwe regering gevormd met enkele beperkte overdrachten van bevoegdheden. Onder andere: de fiscale aftrek voor woonkredieten wordt vanaf 2014 op federaal vlak stopgezet, want die bevoegdheid gaat naar het Vlaamse niveau.
Alléén: toen dit ook nog eens met zoveel woorden op het federale niveau werd gezegd, bleek men op Vlaams niveau van niets te weten. De Vlaamse minister van Financiën bleek uit de lucht te vallen en “over deze maatregel is nog niet gesproken in de Vlaamse regering”. 
Niet alleen is er nog niet over gesproken – wat raar is, want ook in het voorstel De Wever was de overheveling van woningkredieten voorzien – maar ook over het bedrag dat moet worden voorzien, bestaat de grootste onenigheid. Zo schrijft Het Laatste Nieuws (20.01.2012): “De federale overheid schat dat het om 1,436 miljard euro gaat, waarvan 929 miljoen euro naar Vlaanderen wordt overgeheveld. Maar hoogleraar Huyghebaert gaat er evenwel van uit dat het systeem op termijn véél meer zal kosten: 4,87 miljard euro of drie keer zoveel”.
Wie gaat dat betalen? Op deze manier wordt de burger helemaal uitgekleed. Hoe zal men – gegeven de moeilijke economische toestand, de financiële krapte en de stijgende armoede – de mensen aanzetten om een eigen woning te verwerven? Wat zal de schade zijn voor de bouwnijverheid? Dit is geen land meer, en alle zekerheden vallen als los zand uit de handen van de Vlamingen. Dank!

Geen opmerkingen: