POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 17 januari 2012

Uitverkoop van faciliteitengemeenten, de facto uitbreiding van Brussel en een blancocheque van 500 miljoen euro: Franstaligen kunnen tevreden zijn.


Op zaterdag 2012 was ik erbij, in Leuven. Op de jaarlijkse, druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging. Met veel schoon volk: professor Jef Roos, voormalig KBC-topman Remi Vermeiren. Professoren, bedrijfsleiders en – vooral – veel Vlaamse actievelingen. Professor Bart Maddens en VVB-voorzitter Guido Moons schetsten een weinig fraai beeld van de onderhandelingen en vooral van de beleidsnota en de akkoorden over de financiering en de staats-“mis-“vorming.
Vooral professor en politicoloog Bart Maddens had geen hoge hoed op van de dames en heren die dit akkoord hadden onderhandeld en ondertekend. “Deze staatshervorming zet België definitief op het spoor van een federale staat met 3 evenwaardige gewesten”. Vlaanderen wordt de minderheidspositie toebedeeld (want staat tegenover 2 partners), terwijl het de demografische meerderheid heeft in dit land. Vlaanderen verliest de controle en de bevoegdheden in Brussel en mag daarenboven nog eens 500 miljoen euro per jaar ophoesten. De uitverkoop van de faciliteitengemeenten en de de facto uitbreiding van Brussel maken de synthese volledig, waarbij vooral moet gewezen worden op de “onzuivere” splitsing van B-H-V en de calamiteuze splitsing van het gerechtelijk arrondissement.
De samenvallende verkiezingen maken de minderwaardige positie van het Vlaamse Gewest volledig, en er komt geen eigen fiscaal beleid op het vlak van de personenbelastingen: waarom dan nog resoluties stemmen in het Vlaams parlement? Scherp was de professor ook voor de chaotische bevoegdheidsverdeling die nog versterkt wordt door de akkoorden van Di Rupo 1, alsof men op die manier de Vlaamse bevoegdheden nog méér wenst onderuit te halen. De transfers dan: ja, er komt responsabilisering, maar alléén voor Vlaanderen. Alléén als Vlaanderen zijn cijfers niet haalt, volgt er sanctionering. Want Brussel en het Waals Gewest kunnen nog minstens 20 jaar rekenen op de Vlaamse transfers…Allemaal mooi geregeld.
De blokkeringsmechanismen blijven allemaal mooi overeind, en daardoor beschikken de Franstaligen zowat over een “institutioneel vetorecht”. De conclusie was dan ook zeer duidelijk: de Vlaamse traditionele partijen blijken op communautair vlak weinig of niet betrouwbaar, aldus nog professor Maddens. Waarbij hij naar mijn mening wel iéts te braaf bleef voor de N-VA die tenslotte met haar voorstellen toch wel bijzonder dicht – en dan druk ik mij nog voorzichtig uit – bijzonder dicht in de buurt kwam van dit akkoord…Maar het zal allicht mijn slecht karakter zijn, zeker?
Al bij al een zeer geslaagde voormiddag. 

Geen opmerkingen: