POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 26 januari 2012

Brussel islamiseert…


…en dit tegen een snel ritme. Volgend bericht, dat ik in De Morgen terugvond (18.01.2012) illustreert een en ander zo treffend dat commentaar of duiding hierbij totaal overbodig is: “In Brussel kiezen meer leerlingen voor islam dan voor katholieke godsdienst of zedenleer. Dit blijkt uit cijfers van het Franstalige Centre de recherche et d’information sociopolitique (CRISP). In het lager en het secundair onderwijs volgt meer dan 4 op de 10 kinderen islamles. In de basisschool volgt maar 23% katholieke godsdienst.”
In Wallonië verandert de toestand ook veel sneller dan ik mij had voorgesteld, maar “toch nog meer dan 1 op de 2 kinderen volgt er katholieke religie. In Vlaanderen is dat 82%” (voor alle duidelijkheid: in die cijfers werd het katholieke net niet meegerekend).


Geen opmerkingen: