POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 20 januari 2012

Er komt geen registratie van etnische achtergrond bij criminelen


“Weten is meten”, zegt het spreekwoord. Men moet eerst kwantificeren, om een beleid in deze of gene materie met enige kans op succes op te zetten. Op het vlak van criminaliteit zijn ze op dit vlak in Nederland al een heel stuk verder dan België. Registratie van etniciteit, vooral dan van zware misdaden, is er ingeburgerd, en laat in elk geval aan Justitie toe dat de criminaliteitsproblematiek beter in kaart wordt gebracht en de criminaliteit efficiënter en doelgerichter kan worden aangepakt. Professor Juliaan Van Acker noemde in een interview met De Morgen het verzwijgen van de etnische achtergrond van criminelen volkomen achterhaald. De vorige minister van Justitie antwoordde (in de senaat) dat hij in principe niet tegen dergelijke registratie was, en ook mevrouw Turtelboom (dan als ontslagnemende minister van Binnenlandse Zaken) antwoordde op een aantal schriftelijke vragen dat dit mogelijk moest kunnen worden.
Nu dezelfde mevrouw Turtelboom minister van Justitie is geworden, wou ik wel eens een stand van zaken krijgen: wanneer wordt de etnische achtergrond van zware criminelen geregistreerd? Op welke manier zal er worden geregistreerd? En welke eventuele juridische of andere hindernissen moeten nog overwonnen worden? Wanneer zou de minister met een concreet voorstel naar het parlement komen?
Groot was mijn verbazing toen ik op 10 januari van de minister moest vernemen dat er verschillende problemen zijn, dat er géén definitie van etniciteit bestaat, en dat er vooral geen politiek draagvlak bestaat om zware criminaliteit ook etnisch op te volgen. Het gaat om een gevoelig thema, mijnheer Logghe, want verwijzen naar de etnische afkomst zou bepaalde vooroordelen wel eens kunnen bekrachtigen.
Ik heb de minister geantwoord min of meer officiële cijfers volgens dewelke 1 op 3 van de gevangenen illegaal in ons land verblijft en dat minstens de helft van alle gevangenen van vreemde origine is, op zijn minst even vooroordeelbevestigend zijn. En dat de enige oplossing erin bestaat, niet om het probleem weg te moffelen, maar wel om het aan te pakken.
Dus: nog een zaak waarin deze regering haar beloftes niet houdt.

Geen opmerkingen: