POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 12 januari 2012

De ene meerderheid in België is de andere niet…


In een scherp commentaarstuk confronteert politicoloog Bart Maddens (KULeuven) de Franstaligen met het feit dat de regering Di Rupo zelfs geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant, en dat dit ongezien is in een federaal land als België. Zo haalt hij de Franstalige constitutionalist en cdH-senator Francis Delpérée aan: “La règle veut que chaque ministère soit assuré d’une majorité suffisante au sein des deux grandes communautés qui composent l’Etat et, plus concrètement, au sein de chacun des groupes linguistiques de la Chambre des représentants”. En Maddens haalt Delpérée verder aan, die dus reeds in 2000 schreef dat het staatshoofd slechts een regering kan benoemen die aan die voorwaarde voldoet.
Want de senator van cdH-snit is zeer expliciet in zijn bewoordingen: “Il ne suffit pas que le roi nomme sept ministres d’expression française et sept ministres d’expression néerlandaise et se contente d’observer qu’ils disposent ensemble d’une majorité nationale. Il faut encore qu’il s’assure que le gouvernement soit politiquement et linguistiquement équilibré. En clair, chaque aile du gouvernement doit disposer d’une majorité dans son groupe linguistique, à la Chambre des représentants ». Als zelfs een Franstalige senator én constitutionalist dit schrijft, dan kan er geen twijfel over bestaan : Di Rupo is een ongrondwettelijke regering.
Maar er is meer en erger: tijdens het senaatsdebat over de regeringsverklaring enkele weken geleden “verklaarde (Delpérée) dat er geen vuiltje aan de lucht was met een regering zonder meerderheid in een van de taalgroepen. Precies het tegenovergestelde van wat hij generaties rechtsstudenten aan de UCL van buiten heeft laten blokken. Of toch niet zo vreemd. Want wat de auteur eigenlijk bedoelt in zijn handboek, maar natuurlijk niet met zoveel woorden zegt, is dat er geen regering mag komen zonder een Franstalige meerderheid. Dat is in zijn ogen de geest van de Grondwet: de pariteitsregel voor de federale regering dient om de Franstalige minderheid te beschermen”. 

Geen opmerkingen: