POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 10 september 2013

Waar is men mee bezig?

Ik heb het ook op Facebook gemeld: niemand, ook ik niet, kan iets hebben tegen vrouwen in deze of gene functie. Maar een bepaalde ideologische verblinding, ook in deze regering Di Rupo, zorgt er opnieuw voor dat beleidsprioriteiten uit het oog worden verloren, en dat de prijs, die de bevolking hiervoor zal moeten betalen, ongemeen hoog zal zijn.
De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) wil méér vrouwen bij de politie. En al was er een inhaalbeweging, het ging en het gaat veel te traag volgens haar. “Milquet wil in de eerste plaats werk maken van een vrouwvriendelijkere loopbaan en een betere vertegenwoordiging op de niveaus waar belangrijke beslissingen worden genomen” (Het Laatste Nieuws, 1 september 2013). De gendergelijkheid, weet je wel, en ook als de werkelijkheid niet met het gecreëerde gelijkheidsbeeld overeenstemt: nou, dan passen we toch mooi de realiteit wat aan, zeker?
De werkelijkheid dan! De werkelijkheid is bijvoorbeeld dat de criminaliteit steeds harder wordt. Zo kon men bijvoorbeeld in een bericht op WTV – het ging over de achtervolging van een mensensmokkelaar in West-Vlaanderen – dat mensensmokkelaars steeds vaker naar het grof geweld grijpen om hun activiteiten te ‘ondersteunen’: steeds meer met wapens, zoals stroomstootwapens, messen, knuppels, enzovoort.

De politie “vriendelijker” maken, “meer aanspreekbaar”, “sociaal intelligent”, dat is allemaal mooi, maar de grauwe werkelijkheid staat hier haaks op. Dan maar liever de werkelijkheid weggommen, mevrouw de Minister?  

Geen opmerkingen: