POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 20 september 2013

Drugscontrole in gevangenissen komt maar zéér traag op gang

Onderzoek toonde in het verleden al aan dat twee op drie Belgische gedetineerden ooit al een illegale drug heeft gebruikt. In de gevangenis zelf is dat een op drie gedetineerden. Daarom drongen collega Bert Schoofs en ikzelf al lang aan op meer gerichte en proactieve controle op het drugsgebruik in de Belgische gevangenissen.
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat Justitie nog heel wat werk voor de boeg heeft. Eind 2012 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen Justitie en Binnenlandse Zaken, aldus minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD), waardoor Justitie over eigen drugshonden beschikt. Cijfers over drugscontroles sinds maar beschikbaar vanaf begin 2013. De minister kon geen inlichtingen verstrekken over het aantal overtreders dat door de rechtbanken voor drugsbezit of drugshandel in de gevangenis werd vervolgd.

De eerste resultaten zijn in elk geval vrij bedroevend te noemen. In januari 2013 werden er 9 controles georganiseerd, 5 in februari, 3 in maart en nog 1 in april. Daarbij werden 1.000 mensen gecontroleerd – bezoekers en gedetineerden samen. 142 mensen werden aangewezen, en na controle werd in 17 gevallen drugsgebruik of drugsbezit bevestigd. De Minister beklemtoont in haar antwoord dat we nog maar in een opstartfase zitten en dat er nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Voor het Vlaams Belang is een tandje bijsteken in deze zeker géén overbodige luxe. 

Geen opmerkingen: