POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 2 september 2013

Heeft het depositogarantiefonds voldoende middelen?

Enkele jaren geleden, eind 2008, ging de Kaupthingbank over de kop en moest het depositogarantiefonds tussenkomen. Dit fonds moest spaarbedragen tot 100.000 euro per rekeninghouder en per bankinstelling beschermen tegen bankfaillissementen. Ik ondervroeg jaren geleden de minister van Financiën over de kapitaalsbasis van het depositogarantiefonds en deed recent dezelfde vraag.
Uit het antwoord van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) verneemt men dat het beschikbare kapitaal voor de spaarbedragen bij banken 1,8 miljard euro bedraagt, 364 miljoen voor verzekeringsinstellingen en 4,3 miljoen euro voor coöperatieve vennootschappen. Er is een verbetering merkbaar ten opzichte van enkele jaren geleden, aldus de Volksvertegenwoordiger. Met het beschikbare 1,8 miljard euro kan men in het meest extreme geval 18.030 spaarders tot 100.000 euro garanderen. Maar het blijft een druppel op een hete plaat.

Ik vroeg ook naar het aantal uitbetalingen door dit fonds. Tot 31 maart 2013, aldus de Minister van Financiën, werden 2011 burgers vergoed voor een totaal bedrag van bijna 17 miljoen euro. Gemiddeld per tussenkomst: 8407 euro. Als men het momenteel beschikbare kapitaal van 1,8 miljard euro deelt door het gemiddeld bedrag van de tussenkomst, dan is er voor 214.464 rekeningen geld beschikbaar. Maar een middelgrote tot kleine bank als Argenta bijvoorbeeld heeft 719.000 gezinnen als klant. De toestand van het fonds is dus verbeterd maar verre van rooskleurig. 

Geen opmerkingen: