POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 18 september 2013

Clanleden verantwoordelijk voor véél strafbare feiten

Dit fenomeen stelt men ook in België vast: dat in het land verblijvende burgers van allochtone afkomst in verhouding méér bijdragen tot allerlei criminele daden dan de autochtone bevolking. Is dit het effect van de ontworteling, van het ingepland worden in een vreemde cultuur, met vreemde gewoonten, wie zal het zeggen?

De overheden in Bremen hebben met naam vastgesteld dat op een termijn van twee jaar 1.734 strafbare feiten werden gepleegd door leden van enkele Arabische familieclans. Dat valt in elk geval te lezen in het antwoord op een schriftelijke vraag van het gemeenteraadslid Jan Timke (van de partij “Bürger in Wut”). Van de 2.600 in Bremen verblijvende “leden van etnische clans” zijn er dus 1.300 als strafdaders geregistreerd. Timke staat een harder beleid voor en wil dat de criminele elementen worden uitgewezen, en soortgelijke maatregelen. Herkent u het beeld?  

Geen opmerkingen: