POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 19 september 2013

Vlaams Belang eist hoorzittingen naar aanleiding van de zogenaamde topbenoemingen

Collega Barbara Pas, naast bezige Vlaams Belang-bij en moeder, ook fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Kamer, heeft vorige een verzoek ingediend bij Kamervoorzitter André Flahaut om hoorzittingen te houden met de zo net benoemde overheidsfunctionarissen.
Uit het persbericht citeer ik graag: “Gezien het akkoord inzake de topbenoemingen louter gebaseerd is op de politieke evenwichten en minder op de competenties, lijkt een parlementaire controle aangewezen. De Vlaams Belang-fractie vraagt daarom dat de aangestelde overheidsmanagers hun beleidsvisie komen toelichten in het parlement bij wijze van publieke hoorzittingen. Gezien hun loonmassa, de te besteden overheidsmiddelen en de grote maatschappelijke impact van hun beslissingen, is dit een minimale democratische vereiste”.
Barbara Pas: “De benoemingscarrousel toont aan dat zelfs de meest incompetente overheidsmanagers opnieuw aangesteld kunnen worden voor topjobs. Indien men naast de afwezigheid van een objectieve selectie, ook geen democratische controle doorvoert, wordt het parlement en dus het volk de facto buiten spel gezet.”

Gezien de recente ‘ethische verklaringen’ van minister van overheidsbedrijven Labille, heeft het Vlaams Belang er goede hoop op dat het verzoek tot hoorzittingen van het Vlaams Belang probleemloos zal worden ingewilligd.

Geen opmerkingen: