POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 4 september 2013

Steeds meer criminele activiteiten afgekocht…Belgische rechtspraak

Vorig jaar kwam de liberale minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, met de idee om de wet om minnelijke schikkingen ook in strafzaken mogelijk te maken, serieus uit te breiden. Criminelen zouden hun vervolging dus kunnen afkopen en – niet onbelangrijk – een blanco strafblad behouden. De verschillende regeringspartijen hadden voor deze uitbreiding een resem argumenten klaar: de uitbreiding zou het vooral mogelijk maken om belastingfraudeurs en witteboordencriminaliteit te bestraffen. De gevangenissen zouden voor een deel worden ontlast. En last but not least: dit was een bijna natuurlijke evolutie, een evolutie die je bijvoorbeeld ook in het buitenland (de VS) merkt.
Nu heb ik altijd geleerd dat het geniale van het Europese rechtssysteem (het Romeins Recht, wie herinnert zich die cursussen nog?) hierin zit dat het eigenlijk een sublimering is van de oude weerwraak. Voor bepaalde zware misdrijven is het met andere woorden de rechter die de plaats inneemt van het slachtoffer en die de weerwraak sublimeert in vrijheidsberovende straffen.
Dit is een vulgair tijdperk. Alles moet in geld worden uitgedrukt, ook de strafbaarheid en de vervolging van criminele activiteiten worden in geld omgezet. Zodat vermogende criminelen zich met dit instrument nog eens gemakkelijk kunnen vrijkopen. Als alles in geld wordt omgezet, heeft niets nog een waarde, zei ooit een Frans filosoof. Hoe terecht!
Vorig jaar hebben de parketten in 6.677 zaken minnelijke schikkingen gesloten met criminelen. Slechts in 11 zuiver financiële zaken, en slechts 6 over fiscale fraude (wat toch de bedoeling was van de uitbreiding). Maar bijvoorbeeld wel in 182 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen. Of in 2.283 gevallen van verstoringen van de openbare orde. Bij meer dan 1.300 gevallen van diefstal.

Als het maar inkomsten voor de staatskas genereert, zullen de dames en heren hebben gedacht. Of niet, denkt u? 

Geen opmerkingen: